Tintin i Congo

Af Poul Høi 68

Det er en ulykkelig kendsgerning, som ikke går væk og ikke bliver bedre ved at tie om den:
De kolde lande har en højere intelligenskvotient end de varme lande.
Men forklaringen og konsekvensen er ikke, hvad en dansk professor emiritus hævder i en artikel, som af flere forskellige grunde har vakt røre i de videnskabelige cirkler.
Den pågældende hævder, at immigranter fra de varme lande og deres efterkommere i de kommende generationer vil sænke intelligenskvotienten i Danmark og det øvrige Europa, og det er noget vrøvl.

Men lad os begynde med begyndelsen.
Det er en kendsgerning, at intelligenskvotienten er lavere jo nærmere man kommer Ækvator. Nogle lande i sub-Sahara Afrika har en gennemsnitlig IQ på 67, mens nogle af de asiatiske tigerøkonomier har en gennemsnitlig IQ på 105, og det gør pokker til forskel, hævder forfatterne af bogen IQ and Global Inequality. Et lands intelligenskvotient kan forklare 70 pct. af et lands velstand.
Men spørgsmålet er, hvorfor de varme lande har en lavere intelligenskvotient?
Jeg skal ikke tale for den danske emiritus, men nogle mennesker er ikke nået videre end til “Tintin i Congo” og er formentlig uden for pædagoisk rækkevidde. For alle andre er der imidlertid to nyere undersøgelser, som giver en logisk forklaring på den lavere intelligenskvotient – og et håb.

Canadiske forskere har ifølge Scientific American sammenholdt graden af lavere IQ med graden af infektioner i de enkelte lande, og der er en tydelig sammenhæng. Jo varmere et land er desto flere parasitter er der, og jo flere parasitter desto flere infektioner

Og hvilken betydning har det for intelligenskvotienten?

Følgende: Nyfødte bruger op til 90 pct. af deres kalorier på at udvikle hjernen – altså næsten alle deres kræfter – og hvis barnet bliver angrebet af en infektionssygdom, vil det ikke have de samme kræfter til at udvikle hjernen. Det er værst i de varme lande, der ikke har et udviklet sundhedsvæsen, f.eks. i sub-Sahara Afrika, men man kan også se det i udviklede lande som USA. Beboere i varme stater som Mississippi, Louisiana og Californien har en lavere IQ end beboere i kolde stater som Massachussetts og New Hampshire.

Løsningen er ikke ekstremisme, men en målrettet indsats for at udrydde de pågældende infektioner, og en undersøgelse fra University of New Mexico nævner som eksempel en IQ-undersøgelse fra Mexico. I et område, hvor der var foretaget en effektiv malariaudryddelse, var IQ højere end i områder, hvor der stadig var malaria. Det betyder også, at hvis et mexicansk barn bliver født i et koldere område, eller hvis et pakistansk barn bliver født i Danmark, så vil det alt andet lige udvikle en “kold” – eller dansk – IQ.

Ikke noget hokus-pokus, ikke noget tintinsk overmenneske, bare kendsgerninger, og som Larry Page fra Google har sagt – “alle har ret til at have deres egne meninger, men ingen har ret til at have deres egne kendsgerninger.”

Om kommentarer:

Jeg har lukket for kommentarer til denne blog.

68 kommentarer RSS

 1. Af Erik Bramsen

  -

  Interessant.

  Men denne konklusion:

  Det betyder også, at hvis et mexicansk barn bliver født i et koldere område, eller hvis et pakistansk barn bliver født i Danmark, så vil det alt andet lige udvikle en “kold” – eller dansk – IQ.

  er jeg ret sikker på, står for din egen regning, og det er bare ikke rigtigt.

  Med adgang til moderne sundheds- og uddannelsesvæsen, stiger IQ med omkring ti procentpoints, men der er stadig en konstaterbar forskel. Det er jo ikke pænt at sige, men det var dig selv, der bragte emnet op.

  Jeg formoder at ham-hvis-navn-man-ikke-må-nævne er Helmuth Nyborg. Han har en grim tendens til at bruge sin forskning politisk, men hans videnskabelige integritet kan der ikke sættes en finger på, ellers var han fyret for længst.

 2. Af Jan Andersen

  -

  Hvilke tests måler man IQ med i eksempelvis Niger? SON-R, måske? BAYLEY?

 3. Af Jørgen F.

  -

  Ja – de danske sessionstest viser jo samme resultater.

  Det er dog meget muligt at den samfundsstruktur vi har opbygget i vesten, og de uddannelsesmetoder vi anvender, er et produkt af hvordan vestlige hjerner fungerer bedst.

  Der er ingen, der påstår at disse strukturer og metoder er universelle – de er bare vestlige.

 4. Af Thomas H Jensen

  -

  Nu skal man passe meget på med IQ kvotienter.

  Jeg har i mit liv taget to IQ tests. Den ene efter indtagelse af ca 5 store fadøl. Overraskende nok gav de to prøver væsentligt forskellige resultater.

  Det er også åbenlyst for mig, at jeg på grund af mit arbejde som programmør er “prædisponeret” til at løse de opgaver som findes i en IQ test. Mit arbejde består i at jeg skal løse en række logiske problemer, og det er såmænd præcist det samme som jeg skal gøre i en IQ test. I min ædru test scorede jeg da også en IQ der ligger væsenligt over gennemsnittet.

  Derudover er jeg mand og genetisk disponeret til at kunne koncentrere mig dybt om en problemstilling ad gangen. Hvis jeg selv skal sige det, synes jeg også jeg er ganske god til den slags. Til gengæld er jeg også så stereotyp, at jeg (til min kones fortvivlelse) ikke kan finde ud af at vaske op og føre en samtale samtidigt.

  Jeg har en høj IQ, men betyder det at jeg er mere intelligent end så mange andre – og hvis det gør, er det så ikke en fejl i selve intelligensbegrebet?

  Jeg hører ofte argumentationen om, at vi i de udviklede lande netop er udviklede fordi vi har en højere intelligens. Jeg tror dog, at det er en diskussion om hønen og ægget. Når et samfund udvikles, stiger uddannelsesniveauet og befolkningens intelligens, hvilket igen fører til en øget udvikling.

  At infektionssygdomme kan være en del af forklaringen på hvorfor nogle samfund ikke har udviklet sig så hastigt som andre lyder ganske fornuftigt. Det er vel også ganske naturligt, at når et samfund udvikles falder antallet af infektionssygdomme?

  Jeg tror dog man skal passe på med at tro at blot fordi et samfund har rent vand og er myggefrit, så kommer Albert Einstein af sig selv. Der skal sikkert mere til.

 5. Af Poul Høi

  -

  @ Thomas H. Jensen. Du skriver: “Jeg tror dog man skal passe på med at tro, at blot fordi et samfund har rent vand og er myggefrit, så kommer Albert Einstein af sig selv. Der skal sikkert mere til.”
  Til det er der kun at sige: Touché.

 6. Af Søren J

  -

  Personligt er jeg meget optaget af Islandificeringen af Danmark som jeg syntes at Professor Nyborg eller andre burde kigge nærmere på.

  Jeg har desværre ikke de præcise tal, men ser man på ekspansionen i antallet af Islændinge, der i løbet af de seneste to år er flyttet til Danmark, forestiller jeg mig, at der ikke kan gå mange år, inden disse skal tælles i millioner og atter millioner!

  Velbekommen professor Nyborg.

 7. Af Anton Tranberg

  -

  @ Erik Bramsen: Nyborg har ingen synderlig videnskabelig integritet, og har forlængst måtte fratræde sin stilling. Det er ikke pænt at sige; men det var dig der sagde noget åbentlyst forkert.

  Professor Helmuth Nyborg har tidligere har været anklaget for uredelighed og blev i 2007 tvunget på pension efter en alvorlig irettesættelse fra Aarhus Universitet oven på en sag, hvor han ikke kunne dokumentere sin påstand om, at mænd er klogere end kvinder.

  Helmuth Nyborg, er netop indberettet til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU)af som undervisningsadjunkt ved Aalborg Universitet Jens Kvorning, professor emeritus Jens Mammen fra Aarhus Universet og lektor Morten Kjeldgaard fra samme sted.

  De bliver støttet af Anita Lange, der er kontorchef hos Danmarks Statistik og specialiseret i befolkningsstatistik, som siger at Nyborg “manipulerer” og er “Uvederhæftig” når han påstår at bruge hendes tal.

  Nyborg er vist kun folk der allerede har bestemt sig for et verdensbillede, og ikke vil lade kendsgerninger og fornuft komme i vejen.

 8. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Interessant. Men hvordan forklares så civilisationens udbredelse i det subtropiske klima i Grækenland og Rom (den sidste en erkendt malariakule).

  Men i øvrigt støttes forklaringen af 2 ting:

  1) Tropisk Afrika er nok det mest frugtbare område; men uden nogen betydende landbrugsproduktion. Forklaring? Kulturplanter vil have svært ved at klare sig i konkurrencen.

  2) Mennesket kommer forholdsvis sent til Amerika – ikke mærkeligt, da den pleistocene fauna formentlig har kendt mennesket – under navnet Frokost.

  3) Det har før været anført, at Lolland faktisk altid har haltet bagud i økonomisk udvikling fra resten af Danmark – fordi “koldfeberen” – dvs. malaria jævnthen har hærget dér.

 9. Af Anton Tranberg

  -

  @Thomas Borgsmidt

  Godt spørgsmål. Malaria kommer fra central afrika, og er spredt gennem handel. I oldtidens Grækenland har man sikkert ikke kendt sygdommen. Første gang man kan påvise den i europa er i ca 450 før kristus.

  Den amerikanske arkæolog David Soren mener der er en snæver forbindelse mellem malaria og romerigets fald.

  http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/malaria_01.shtml

 10. Af Per Vers

  -

  Simpelt: Koldere egne kræver mere opfindsomhed og initiativ for at overleve end varmere himmelstrøg!
  Hele dagen i hængekøjen med snablen i en kokosnød, – eller hele dagen travlt optaget af at samle brænde, sørge for hus og hjem osv.

 11. Af Jakob Rasmussen

  -

  Hvad siger amerikanske IK-målinger?

 12. Af Gustav Uffe Nymand

  -

  Hver gang jeg tager en intelligensprøve konstaterer jeg at jeg klarer mig bedre end den forrige gang jeg tog en intelligensprøve.

  Årsag:
  Mange IQ-tests er bygget op ved hjælp af problemer der er baseret på de samme principper.
  Eksempel: Talrække
  Når man har løst et vist antal talrækker, så ved man at det tidsmæssigt kan betale sig at tjekke om der er tale om forskellige typer af sammenhænge og at lave det tjek i en bestemt rækkefølge. Hvis ikke denne sammenhæng, så tjek om denne type af sammenhæng osv.

  Lande hvor der er tradition for at rekrutteringsfirmaer bruger IQ-tests vil derfor opleve at befolkningen bliver trænet i denne type af tests og derfor vil kunne klare sig bedre i gennemsnit når de tager den type af tests

  Det siger dog intet om befolkningens Intelligens i det område så er bedre end Intelligens i et område hvor folk ikke har haft denne samme træning i IQ-tests

 13. Af Frederik G.

  -

  Kan korrelationen mellem afstand til ækvator og IQ ikke forklares med en helt 3. variabel “økonomisk vækst”, som bindeled imellem disse?

  Jeg mener, at kausaliteten mellem afstanden til ækvator og økonomisk vækst kan forklares af historiske udviklingsmæssige forhold. I “tidernes morgen” var befolkningen i hhv. Afrika og fx. Danmark stillet overfor to vidt forskellige ramme forhold. I varme lande kunne man overleve fra dag til dag med de ting man havde, grundet at klimaet var varmt og fødemuligheder var tilgængelige. I Danmark derimod, stillede klimaet helt andre krav til overlevelse, og man var derfor nødsaget til at opbygge et kapitalapparat (fx. i form af landbrug og industri) til at klare hårdere tider. Præmissen om at opbygge et kapitalapparat har dermed givet koldere lande et kapitalmæssigt og dermed teknologisk/produktivt forspring. Dette har forsaget større økonomisk vækst gennem tiden.

  Fra dette udgangspunkt kan man slutte at den økonomiske vækst har givet mulighed for at opbygge et bedre uddannelsesvæsen (og til dels også sundhedsvæsen). Disse ydelser er dermed i dag årsag til at man i koldere lande finder en højere intelligens (målt ved IQ) end lande tæt ved ækvator.

 14. Af Jakob Rasmussen

  -

  Helmuth Nyborg bygger en del af sine påstande på den forskning, der ligger bag The Bell Curve.

 15. Af F Fischer

  -

  Har altid undret mig over disse forklaringer i lyset af, at Ægypterne var 4000 år foran os i udviklingen, Babylonerne 3000, Grækerne 2500, Romerne 2000 etc. Men måske ventede vi blot med opfinde intelligenstesterne, indtil vi var sikre på, at vi var de bedste til at løse dem?

 16. Af Tomas U

  -

  Nu kan der siges meget om arv, miljø og kultur (f.eks. at en IQ test sandsynligvis er udviklet med udgangspunkt i Europæiske/Nordamerikanske problemstillinger), men da jeg i sin tid – sammen med min familie – boede i Østafrika, lagde vi alle mærke til den store forskel der var på hvorledes afrikanske (sorte) børn legede i forhold til hvide børn; og her taler vi helt små 1-3 årige. De afrikanske børn kunne sidde i TIMER og slå den samme kæp ned i det samme punkt på den samme jord uden at fortrække en mine; hvide børn ville finde et hul i jorden eller i et træ at stoppe bemeldte kæp i og når de havde gjort det et par gange ville de måske finde en sten at stoppe i samme hul, eller gøre noget helt tredie. Det var en relativt generel trend og jeg har ofte siden tænkt over det observerede og således tænkt “mit” i forhold til 3’e Verden, udvikling, lige muligheder etc.

 17. Af Søren Hansen

  -

  Spændende artikel, men dette fik mig til at studse noget:

  “Det betyder også, at hvis et mexicansk barn bliver født i et koldere område, eller hvis et pakistansk barn bliver født i Danmark, så vil det alt andet lige udvikle en “kold” – eller dansk – IQ.”

  Ja, miljøet betyder noget, men intelligens er jo også arveligt (endda meget: 60-80%), så det ræsonnement holder da vidst ikke.

  Læs evt. artiklen “Det usigelig” Af Lone Frank.

 18. Af Hans Christian Knudsen

  -

  Evolutionsmæssigt har mennesket igennem de sidste tusinder af år skulle være mere opfindsomme, udvikle kreativitet, disciplin for at kunne overleve i de koldere lande. Dette har ikke noget at gøre med racer, men derimod interaktion mellem miljø og menneske. Denne tendens synes at reverseres langt hurtigere den anden vej. Man ser tegn på dette når lande får en middelklasse med fornuftig levestandard uafhængig af om de bor i moderat varme(eks. Indien og Brasilien). Disse mennesker behøver pludselig ikke at stresse over basale ting (tænk behovspyramide) og kan derfor tilegne sig mere abstrakt viden (eks IQ). Hvis man har erfaring med at bo i 35-40 graders Celc varme uden aircon, ved man hvorfor ingen Einstein kommer fra disse områder. Disse undersøgelser, hvor forskere påviser en relation mellem IQ , som er et meget svævende begreb, infektioner pga varme, fordi man bevæger sig mod ækvator er efter min overbevisning spild af forskningsmidler.

 19. Af Søren J

  -

  Johannes V. Jensen ville være stolt af Jer gutter.

 20. Af Peter Lund Madsen

  -

  Kære Poul Høi
  I al respekt så er det altså en værre gang rodet snak du leverer.
  Det er altså meget svært det der med IQ målingerne. Det er f.eks. særdeles veldokumenteret at den målte IQ i en population stiger fra generation til generation (Flynn effekten). I halvtredsernes England scorede værnepligtige en gennemsnitlig IQ der var under 75% af den IQ nutidens værnepligtige opnår. En stigning der ikke kan forklares hverken med nedgang i parasitinfektioner eller en dramatisk forbedret levestandard. Der sker noget med den målte IQ over tid – selv i den samme population – og denne udvikling fortsætter også pt. Der er vel ingen der for alvor tror at englænderne er “klogere” idag end de var i 1952. Ingen ved hvad man præcis bestemmer ved IQ målinger men det er sikkert at korrelationer mellem IQ og og kulturelle succeskriterier er dømt til at være behæftet med megen statistisk støj.
  Det er ikke fordi jeg ikke tør tænke tanken at vi er klogere her højt mod nord, der er bare ikke gangbart videnskabeligt belæg for påstanden.
  Og den der med at “Nyfødte bruger op til 90 pct. af deres kalorier på at udvikle hjernen” den må du længere ud på landet med.

  Venlig Hilsen

  Peter Lund Madsen

 21. Af B. Mortensen

  -

  helmuth nyborg er eunigiker og tilhænger af eutanasi..
  man må og kan ikke tage denne mand alvorligt…

 22. Af Erik Bramsen

  -

  @Anton Traneberg.
  Professor Helmuth Nyborg har tidligere har været anklaget for uredelighed og blev i 2007 tvunget på pension efter en alvorlig irettesættelse fra Aarhus Universitet oven på en sag, hvor han ikke kunne dokumentere sin påstand om, at mænd er klogere end kvinder.

  “Anklaget” for uredelighed, “tvunget på pension.” At du er nødt til at tage tilflugt i den slags dunkel mumle-terminologi, siger vist alt, hvad der skal siges.

  Den kritisk debat er først og fremmest blevet ført i marken af Politiken, hvilket siger noget om, hvad det er for en slags kritik vi snakker om. Det er typisk sociologiprofessorer, der kloger sig på hvad ‘intelligens’ betyder og ikke betyder og om man egentlig kan sige at man er mindre intelligent, bare fordi man scorer lavere IQ.

  Det paper, som gav anledning til hele miseren, er blevet peer reviewed og den komite som AU’s , efter pres fra Politiken nedsatte til at kulegrave alt hvad Nyborg nogensinde har skrevet fandt nogle ‘betænkelige’ detaljer, men at hans videnskabelige arbejde alt i alt overholdt god, videnskabelig praksis. I øvrigt er hans resultater blevet reproduceret adskillige gange.

  Nu trækker man åbenbart igen UVVU i marken – i videnskabelig sammenhæng slynglens sidste udvej. Hvis man mener at Nyborg tager fejl, bør man ikke tøve med at udgive sit paper.

  Det er med Nyborg som med Lomborg: i en indavlet andedam af dansk størrelse, kan man effektivt udelukke dem fra det gode selskab, men uden i den store, farlige verden bruger man den videnskabelige metode til at afgøre den slags. Og uden i den store, farlige verden, er Helmuth Nyborg Danmarks mest citerede udviklingspsykolog.

 23. Af Dorte Toft

  -

  @ Erik Bramsen. Du skriver, at Helmuth Nyborg internationalt set er Danmarks mest citerede udviklingspsykolog.

  Jeg ved ikke, om det er sandt, men der er jo en gruppe psykologer rundt om i verden, der mener nogenlunde det samme, og som fremhæver hinanden. Så er der MANGE andre psykologer, der ikke vil ind i den IQ-diskussion som Helmuth Nyborg og dem, han er tilknyttet, fører.

  Jeg vil dog anbefale dig at læse bogen “The Bell Curve Debate” (udsolgt fra forlag, men kan alligevel købes via Amazon.com bl.a. som brugt). I den finder du mange kloge mennesker, der IKKE er enig med Nyborg og gruppen af ligesindede.

  Når det er sagt, må man så tilføje, at Helmuth Nyborg sandsynligvis er den mest citerede i medierne i Danmark. Han er f.eks. en hyppig gæst hos DR og i Jyllands-Posten, men også mange, mange andre steder.

  Men at være den mest citerere på et område, kan jo have forskellige årsager. Det er værd at lægge sig på sinde.

  I øvrigt har jeg i en periode set nærmere på, hvad professoren først blev berømt for i Danmark, nemlig køn og IQ.

  Foranlediget af Penkowa-sagen skrev jeg til sidst på min Berlingske Business-blog følgende blogindlæg med overskriften “Forskning: Lettere at tjekke antal rotter end skolebørn”:
  http://bizzen.blogs.business.dk/2011/02/16/forskning-lettere-at-tjekke-antal-rotter-end-skoleb%C3%B8rn/

 24. Af Dorte Toft

  -

  I øvrigt er det jo en kendt sag (og dokumenteret) at peer review ikke altid er ensbetydende med et kvalitetsstempel.

  Jeg tillader mig også at tvivle på, at du har læst den rapport, som de tre professorer i det faglige udvalg, som Aarhus Universitet nedsatte, skrev om Nyborgs IQ-forskning. Der er svært at finde dækning i rapporten for din påstand om, at “hans videnskabelige arbejde alt i alt overholdt god, videnskabelig praksis”.

 25. Af Kristian Davidsen

  -

  Der er sammenhæng mellem mængden af infektionssygdomme og IQ. Ja ja, der er også sammenhæng mellem faldet i antallet af storker og antallet af nyfødte. Hvilket jo ikke nødvendigvis betyder at de nyfødte kommer med storken.

  Det lyder som om at man prøver at finde en simpel løsning på et meget mere komplekst problem.

 26. Af Jannik Thorsen

  -

  @Poul Høi

  Du vrøvler en hel del i denne artikel. Noget tyder på at du ikke har særligt meget forstand på psykologisk intelligens forskning.

  “Den pågældende hævder, at immigranter fra de varme lande og deres efterkommere i de kommende generationer vil sænke intelligenskvotienten i Danmark og det øvrige Europa, og det er noget vrøvl.”

  Nej det er helt korrekt. Førende psykometrikere mener at g-faktoren er mellem 60 til 80% genetisk betinget. Flytter en person fra et lav g land til Danmark vil hans genetik forfølge ham. Bedre ernæring og mindre udsættelse for sygdomme vil uden tvivl hæve niveauet. Men absolut intet tyder på at an gennemsnitlig person af afrikansk afstamning vil opnå en IQ på 100 efter 2. eller 3. generation.

  Du har simpelthen data imod dig. Og din artikel bliver derfor groft manipulerende og vildledende.

  Din påstand kan meget simpelt tilbagevises. Kender man til “The bell curve”, vil man vide at afroamerikanere har en gennemsnitlig IQ på ca. 85. Som ligger 15 point under det euroamerikanske gennemsnit. Dette er på trods af at afroamerikanere bor i et moderne vestligt samfund, har adgang til samme ernæring og er udsat for de samme sygdomme. Og at de i gennemsnit er i besiddelse af ca. 20% opblanding med hvide amerikanere af europæisk afstamning.

  Hvordan vil du forklare denne diskrepans hr. Høi?

 27. Af Erik Bramsen

  -

  @Dorte Toft
  Som jeg skrev i mit første indlæg, har Nyborg det med at bruge sin forskning i usmagelig politisk aktivisme, men det betyder ikke at hans resultater er frembragt ved manipulerende tal. Du skriver i din klumme, at:

  Suspensionen af Helmuth blev ikke udløst af hans resultater, men af en sønderlemmende kritik fra en ekspertgruppe, som har gennemgået hans data, metoder og konklusioner.

  Dette er også et eksempel på den form for dunkel tale jeg kritiserede Anton Traneberg for. Den ’sønderlemmende kritik’ fra bemeldte ‘ekspertgruppe’ har ikke resulteret i tilbagetrækningen af een eneste artikel fra Nyborgs hånd. Som dekanen selv skriver:

  Derfor gav Aarhus Universitet i 2006 Helmuth Nyborg en irettesættelse for grov uagtsomhed i forbindelse med Skanderborg-undersøgelsen, men konstaterede samtidig, at professoren ikke forsætligt havde begået videnskabelig uredelighed.

  Den henrettelsespeloton som AU selv havde nedsat, nægtede altså at fyre, så jeg synes sammenligningen med Penkowa er temmelig malplaceret. Sagen er jo, som jeg skrev, at Nyborgs resultater er blevet reproduceret adskillige gange, så om han har gjort sig skyldig i sjusk og genveje, er kun et akademisk spørgsmål.

  Der er således ikke tale om at Nyborg tilhører en rabiat gruppe af politisk suspekte eugenikere og muligvis findes der kloge folk, der er ‘uenige’ med Nyborg, men forskellen på mænd og kvinders gennemsnitlige intelligenskvotient er veldokumenteret.

  Det er derfor at man bruger ekspertgrupper og UVVU for at mistænkeliggøre Nyborg. Og som Nyborg selv fremhæver, så er der også flere dummere mænd end der er dummere kvinder. Mænds Bell-kurve er slet og ret fladere.

  Der er svært at finde dækning i rapporten for din påstand om, at “hans videnskabelige arbejde alt i alt overholdt god, videnskabelig praksis”.

  Det må stå for din egen regning. Dekanen for Aarhus Universitet mener noget andet.

 28. Af Jens Holger Laursen

  -

  Ernæring spiller en væsentlig rolle i udviklingen af hjernen hos småbørn.

 29. Af Poul Høi

  -

  @ Jannik Thorsen. Tak for dit indlæg. At citere “Bell Curve” og afkræve mig et svar om “Bell Curve – det er lidt som at citere Familie-Journalens horoskoper og afkræve mig et svar om dem. “Bell Curve” er efter min mening i astrologienden af al videnskab, og jeg kan hverken acceptere præmis, metoder eller konklusion i undersøgelsen, og hvad der er nok så væsentligt – jeg kender heller ingen seriøse forskere, som i den amerikanske debat accepterer den. At citere “Bell Curve” blandt forskere er lidt som at citere Uri Geller i en diskussion om metaltræthed.
  Derfor kan du godt tage den alvorligt, men du kan ikke kræve, at vi andre skal gøre det.

 30. Af Thomas Borgsmidt

  -

  For nu at supplere biologien:

  Det er en kendsgerning at biodiversiviteten (målt med f.eks. arter (pattedyr) pr. kvadratkilometer) aftager med geografisk bredde.
  Det har den konsekvens, at der er mindre konkurrence – og færre prædatorer: Der findes fugle, der trækker fra nord til sydpol – for at komme uden om at yngle i det centralafrikanske helvede.
  Det samme forhold gælder formentlig vira og bakterier. Der er mange flere interessant sygdomme i Afrika en på grønland.

  Det har så den konsekvens, at de biologiske nicher bliver koncentreret om færre arter. Det betyder også at nicherne nødvendigvis må være bredere (på Sjælland er fritlevende myreslugere en decideret sjældenhed)
  Det betyder så, at artsbarrien for f.eks. virus sygdomme bliver større.
  Der er f.eks. ikke biologiske aber (medlemmer af Dansk Folkeparti tæller ikke) naturligt nord for alperne. Derfor er vi ikke sårbare overfor direkte smitte fra aber (chimpanser bliver snotforkølede af præcis de samme vira, som mennesker).
  Vi har så et problem med svin, der har så store ligheder med os – rent biologisk – stakkels svin.
  Faktisk er visse former for svineinfluensa nok nærmere grisene, der er smittet af os.
  Der er med andre ord færre vektorer.

  Kulturel tilpasning. Ser man på f.eks. landbrugets udvikling i Danmark fra oldtiden, så er det karakteristiske det omvendte af Malthus-lov (mennesker formerer sig indtil de sulter, fordi de opbruger de producerede fødevarer)
  Faktisk når sulten indtræder (konstant eller periodisk) reorganiseres landbruget.

  Et andet problem er, at for IQ over ca. 120 bliver målingerne upålidelige – der ganske enkelt for få af dem. IQ test er perverst dyre at lave.

 31. Af Erik Bramsen

  -

  @Poul Høi
  Sludder og vrøvl. The Bell Curve bygger på solid forskning og er, ligesom Nyborgs kønsforskning, ikke kontroversiel hvad angår de faktuelle resultater, kun hvad angår tolkningen. Det er derfor, at The Bell Curve er så kontroversiel. Hvis det bare var et ideologisk baseret nynazistik rant, ville man jo aldrig have hørt om bogen.

  Herrnstein og Murray’s kritikere er typisk sociologisk orienterede forskere, som plæderer for at resultaterne beskriver kulturelle snarere end genetiske forskelle.

  Men det som kritikerne alt for sjældent forstår, er at det statistisk er muligt at kontrollere for kulturforskelle.

  Bortset fra Steven Jay Gould, kommer hovedparten af kritiken fra antropologer og journalister. En typisk kritik, er den som Bob Herbert fra The New York Times, der kalder The Bell Curve a scabrous piece of racial pornography masquerading as serious scholarship. Mr. Murray can protest all he wants, his book is just a genteel way of calling somebody a nigger.

  Den slags retorik er som at spille Hitler-kortet: når man smider det, har man per definition tabt diskussionen.

 32. Af j. hansen

  -

  Hvordan måler man IQ? Det er efter min mening et ubrugeligt begreb.
  Det er dem der har bestemt indholdet i disse tests, der har bestemt,
  at hvis man kan klare netop disse tests er man “intelligent”.
  Jeg er sikker på, at hvis man lod dem syd for Sahara bestemme hvad
  der skulle give en høj IQ ville det være nogle helt andre parametre
  der gav en høj IQ. Netop hvad der havde værdi for DERES samfund.
  Jeg er ret sikker på dem der har bestemt indholdet i disse IQ tests,
  ville blive bedømt som svært uintelligente.
  Folk i de varme lande er selvfølgelig ikke dummere end os andre, men
  har ikke de samme muligheder for uddannelse m.m.

 33. Af Lars Boe

  -

  M.h.t. Nyborg, skulle man måske lige pointere at ’samfundet’ – på god socialistisk vis – har det med at indberette alt og alle som ikke lige er politisk korrekte. Det er sådan en nem måde at få lukket munden på kritikere og anderledes tænkende.

  Einstein, Newton og andre havde garanteret ikke haft en chance i dagens Danmark, og var formentlig blevet spærret inde. Så man måtte da i slig tilfælde håbe at de i stedet var blevet født i Singapore eller andre progressivt tænkende lande.

 34. Af Henrik Jensen

  -

  Kære Poul:

  Altså, folk kunne også tænke før gugl og Bing. Feks. var der en, nu afdød, amerikansk senator. Daniel Moynihan.

  Han sagde: “Everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts.”. Så skal han ikke lige have credit for den?

  2) IQ, varme og pakistanere. Jeg er nødt til at sige det: Folk i Singapore virker ufatteligt meger klogere end folk i Whitehorse, Canada. (Og der er eddermugme koldt).

  Der er et emne, som vi SKAL diskutere, hvis vi snakker om lavere IQ – det er fætter-kusine-ægteskaber.

  Når mennesker, generation efter generation efter generation, gifter sig med deres fætre eller kusiner – eller er de ikke, genetisk, søskende? – det må gå galt.

  Det er i hvert fald påfaldende, at det netop er unge fra lande med netop disse traditioner.

 35. Af Jens Hansen

  -

  Det ville have klædt Poul Høi og Berlingske hvis han havde haft mod til at skrive at Nyborg i det store og hele har ret!
  Læs f. eks. denne uddybning af forholdet mellem Nyborg og hans “kolleger”
  http://www.uriasposten.net/archives/29114

  Han er simpelthen dumpet ned i den forkerte tidsalder hvor forskningen tror at man kan forme mennesket og samfundet efter bestemte idealer, og jeg vil gætte på at, når man ser bort fra de hårde naturvidenskaber, så vil eftertiden blive nødt til at kassere størstedelen af den forskning som danske universiteter har præsteret de sidste 40 år.

  Og mon ikke naturvidenskaben om få år sætter nogle nye, spændende og farlige dagsordner, hvor vi ikke kommer udenom den forskningsgren som Nyborg har beskæftiget sig med?

  Men lige så indlysende Nyborgs forskningsresultater er, lige så problematisk er det hvilke konsekvenser samfundet bør drage af dem.
  For skyggerne hænger stadig over os fra de gevaldige fejltrin man begik i videnskabens navn i første del af forrige århundrede, ikke bare i Tyskland, men mange steder, blot ikke helt så grelt.

  Men al videnskab kan misbruges og derfor bør man ikke smide det hele overbord. Jeg tror det handler mere om etik end om videnskab, man bliver bange for videnskaben fordi den stiller os i nogle svære etiske dilemmaer og nogle har så valgt at forkaste videnskaben fordi den rejser nogle etiske spørgsmål som synes uoverkommelige?

 36. Af Finn Bjerrehave

  -

  Spørgsmålet er måske ikke intelligens, men den måde vi udøver den på.
  Månelandinger uden computere og varmeskjold, er det en præstation i intelligensens fravær?
  9-11 hvor bygning 7 synker i grus er det også en intelligent forsømmelse?
  Nato vælger krig i Libyen, hele Danmarks folketing bakker op, og Sharia bliver summen af anstrengelserne, er det intelligens?
  Tyskland går i krig uden Jøderne, det var også manglende intelligens.
  Cuba elsker diktatur, er det fordi der ikke findes intelligens på Cuba?
  Efterlønnen som skal omfordele arbejdet hvor de unge afløser de gamle, og det endda på egenbetaling, det er intelligent, men desværre vores politikere har stadig ikke fattet regnestykket hvor mennesker og økonomi er 50%-50%.
  Intelligens er det når Helle Thorning siger vi ( og ikke i nemlig Ø og B) gjorde det, når soc., fik en tilbagegang ?
  Intelligens er det Hitler tyskland som udviklede 3 A bomber og ikke brugte dem?
  Intelligens er det når alle interesserede lande får tilbudt Euro, og da alle snyder og ingen råber vagt i gevær, og resultatet kender vi alle, nemlig en utilsigtet nedtur, hvor vi alle betaler prisen, og DF griner og rækker tunge, og jeg græder.
  Det er heller ikke intelligent det jeg skriver, men det brænder i mit hjerte, og kommer ud af tasterne.
  Tak for taster og Intelligens.Finn Bjerrehave Vig

 37. Af Simon M

  -

  @Jens Hansen:

  Du henviser til Uriasposten’s artikel med titlen: “Helmuth Nyborg vs DKP-juntaen på Psykologisk Institut …”.

  Det vil jeg ikke anbefale andre at bruge tid på at læse, som et seriøst indlæg.

 38. Af Martin Nielsen

  -

  Lad os antage at IQ er et godt redskab til at måle intelligens og lad os antage at der er signifikante forskellige mellem etniske grupper. Det der står tilbage er en gennemsnitsbetragtning. De mest intelligente mennesker i verden kan sagtens være afrikanere, men som et gennemsnit kan afrikanere være mindre intelligente end gennemsnittet af asiatere. At påstå at fordi en befolkningsgruppe flytter til et andet område og derfor påvirker intelligensen i dette område er en påstand uden den store sandhedværdig. Det kan jo være de mest intelligente eller de dummeste der flytter. Vi ved det ikke! Umiddelbart vil jeg tro, at det som hovedregel er mennesker med høj intelligens der flytter til områder hvor der i forvejen er høj intelligens. Derfor er påstanden i dette blogindlæg, efter min mening, tæt på at skulle arkiveres i den skraldespand der desværre ikke findes på nettet.

 39. Af Karsten Bie Jensen

  -

  Er det ikke sådan , at de velkendte intelligenstests måler hvad nogen har besluttet er intelligens ?

  Personligt synes jeg , at intelligens er evnen til at takle enhver situation , som måtte opstå.

  Min kone og jeg har boet 20 mdr. i Grønland inden vi flyttede til Maldiverne i januar 2011.
  Maldiverne ligger på ækvator !

  Jeg kan ikke forestille mig , at nogen er mere intelligente end grønlændere , til at forholde sig til Grønlandske tilstande – det samme gør sig gældende for maldivere og Maldiverne.

  At vi i Vesten , inkl. Danmark mener at ha’ fundet definitionen på intelligens , og at den skal passe til alle mennesker i alle lande – er vel nærmest det man kan kalde uintelligent !

  Venligst
  Karsten Bie Jensen

 40. Af Jens-Christian Jensen

  -

  Jeg mener at der som modsvar til “The Bell Curve”
  blev undersøgt sorte adoptivbørn vokset op i hvide familier og der kunne man ikke konstatere nogen forskel – det kan selvfølgelig være at disse børn tilbragte det mete af babystadiet i et klinisk rent børnehjem med gode sundhedsfaciliteter meeen jeg har altså set de IQ test de laver i USA og mange af dem inkluderer spørgsmål som: “Hvem skrev Macbeth” og “Hvem dræbte Julius Cæsar”?

 41. Af Peter Mogensen

  -

  Poul Høj,

  Må jeg lidt i spøg så antage at vor kommende statsminister og udenrigsminister har døjet med parasitter som barn?

  Nå, men kan du venligst forklare om det kun er kulturelt betinget at en enkelt gruppe klarer sig overordentligt dårligt i forkeskolen og gymnasiet, i hvert fald gennemsnitligt og sammenlignet med de indfødte?

  Jeg hælder mere til den antagelse, som også andre er kommet med, at intelligens skal ses i forhold til omgivelserne, og vi har en ensporet tilbøjelighed til at se på det ud fra vort samfund og vor teknologi. Derfor vil vi også bidrage med et IQ løft både her og der ved at hjælpe kulturerne til at opholde sig hvor de hører til. Det er bedst for alle parter at få den form for success der ligger i det at være på samme bølgelængde.

 42. Af F Eriksen

  -

  @Karsten Bie Jensen
  Du rammer lige på sømmet. Bedste response på denne blog. Evolutionsteorien passer som hånd i handske.

 43. Af Jakob Rasmussen

  -

  “Tillad mig dog at stilled et par spørgsmål til alps jer der hviler gruff I forestillingen om at vi bare er de bedstead og de klogeste på grind af bores gener”

  Der er tale om statistisk beviselige gennemsnitsmålinger, hvilket dit indlæg illustrere forbilledligt.

  Men, som Martin Nielsen skriver, så beviser disse målinger på ingen måde, at gennemsnitsintelligensen i Danmark per definition bliver lavere, selvom vi modtager flere migranter fra Afrika – eller for den sags skyld op, hvis vi skulle modtage flere migranter fra Asien.

 44. Af Axel Eriksen

  -

  Naturligvis har den genetiske arv – og formentlig også klimaet – infektionssygdomme, ernæring etc. – en betydning for hjernens udvikling!
  Det kan nok ikke bortforklares!
  Men hvor eller rettere hvornår bliver intelligensen målt? Alderstrin og uddannelse er de sammenlignelige?
  Med de IQ-tests, som jeg selv har gennemført, ville min IQ nok ikke være dobbelt så høj som den “gennemsnitlige afrikaners”, hvis en god økonomisk uddannelse og et helt liv med tal ikke havde gjort, at testene var skræddersyede til mig!
  Men ikke nødvendigvis til alle andre!

 45. Af Dorte Toft

  -

  @Erik Bramsen. Uha… “henrettelsespeloton som AU selv havde nedsat”. Det er ligegodt stærke ord.

  Så vidt jeg har erfaret, så var det Helmuth Nyborg der selv, der noget tidligere i forløbet, havde foreslået, at et sagkyndigt udvalg skulle bringes ind. Nyborg godkendte også udvalgets sammensætning.

  Senere – efter rapporten var offentliggjort – ytrer Nyborg, at udvalget ikke er kvalificeret. Han havde forventet internationalt kendte forskere i udvalget.

  Hvad angår, hvad dekanen ved Aarhus Universitet mener, så hermed en link til et indlæg i Information, skrevet netop af dekan Svend Hylleberg: http://www.information.dk/221575
  Overskriften er “Det handler om troværdighed”

  Du hæfter dig ved, at Helmuth Nyborg blev frikendt for bevidst (forsætligt) at have forsøgt at føre kolleger bag lyset. Og det tæller bestemt til Nyborgs fordel.

  @Jakob Rasmussen. Jovist, der er små genetiske forskelle, hvilket – som du nævner – blandt andet har indflydelse på, hvorledes en medicin virker.

  Vedr. IQ, skriver du følgende: “Det er ikke et tilfælde, at asiatiske studerende i USA gennemsnitligt klarer sig bedre, end andre studerende – f.eks. hvide studerende.”

  Der kører en debat om netop asiater, hvor der blandt andet peges på den asiatiske kultur. På fliden, der er i højsædet. Der æres.

  Flid blandt studerende udgør immervæk en forskel i resultater. Det hører vi jo også ofte, ikke mindst når det faktum præsenteres, at danske piger får højere karakterer end danske drenge:-)

 46. Af Peter Kurrild-Klitgaard

  -

  Det var nu kun et citat, da Larry Page sagde det. Udtalelsen hidrører såmænd fra afdøde senator Daniel Patrick Moynihan (D), muligvis fra dengang han var forsker på Harvard. Både James Schlesinger og Bernard Baruch er dog kommet med lignende formuleringer helt tilbage i 1950erne og 1960erne.

 47. Af Lasse Bo Christensen

  -

  Til Poul Høi. Hele artiklen er dybt usmagelig. Det vender sig i mig, når jeg læser hvor mange højreorienterede røvhuller som er enig med dig.
  Det er paradoksalt at du ikke tillader at folk bliver perfide i kommentarerne, når det du selv skriver, er dybt perfidt.

  Jeg ved ikke hvordan jeg forvildede mig ind på Berlingske’s hjemmeside, men nu ved jeg i hvert fald hvilken avis jeg aldrig skal holde.

  Racistisk og snæversynet er hvad Berlingske er.

 48. Af Mona Lisa

  -

  Spis lige brød til, ikke? IQ er ikke en entydig defineret størrelse, og jeg vil vove den påstand at den heller ikke er videnskabelig bevist. Så stop lige en omgang inden I nu bedømmer og rubricerer andre menensker ikke bare ud fra etnicitet men nu også IQ.

 49. Af m christensen

  -

  Har lige læst at 38 % af befolkningen i Europa lider af en eller anden form for sindslidelse !! Andrer faktorer kan nævnes: overvægt, alkoholmisbrug, kræft, div. truende statsbankerot, finanskriser, krige, global opvarmnig, osv osv.. min pointe er, at vi dælen dulme ikke forvalter denne høje IQ med specielt fornuftige eller intelligente resultater…Karsten Bie Jensen, rammer fint med sit indlæg.. Mon ikke vi skulle kigge lidt indad før vi gør os til dommer over hvem der er klogest..
  :-)

 50. Af Dorte Toft

  -

  Danmarks Statistik giver i Politiken udtryk for, at professor Nyborg bruger manipulerede tal:
  http://politiken.dk/videnskab/ECE1399421/danmarks-statistik-anmeldt-professor-bruger-manipulerede-tal/

  I øvrigt er der nok en grim overraskelse i vente for Kaj Vilhelmsen, som skriver “Asiater er ikke intelligente, de efterligner da også bare Vestens kultur”. Asien er f.eks. på vej op i lederfeltet, hvad angår patentering, fortæller OECD i sin nylige rapport: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011: Innovation and Growth in Knowledge Economies

Kommentarer er lukket.