“Det moderne liv er hårdt for mænd”

Af Poul Høi 57

Hvis historien er korrekt, så er den større end både Libyen og finanskrisen. Så er den større end stort set alt, hvad der p.t. er på dagsordenen.
Spørgsmålet er bare: Er den korrekt?

CNN Health opregnede for nyligt en række alarmerende statistikker, som syntes at dokumentere, at halvdelen af den menneskelige race har evolutionære problemer – mændene.
Tag følgende kendsgerninger.
1. Mellem 1987 og 2004 er mænds testosteronniveau faldet med 22 pct. Kilden er bl.a. en dansk undersøgelse. Testosteron er ikke bare et synonym for parrelysten; det er i bund og grund, hvad der gør mænd til mænd – og skaber flere mænd.
2. Danske og internationale undersøgelser påviser et dramatisk fald i mænds spermtal. I USA er der ifølge denne undersøgelse tale om et fald på 1,5 procent om året.
3. Deformationer af mandlige kønsorganer er på kraftig fremmarch. Mellem 1970 og 1970 blev frekvensen af hypospadi – urinrøsspaltning – f.eks. fordoblet, viser undersøgelser.
4. Sjældne lidelser som DAMP og autisme stiger dramatisk og overvejende hos drenge. Ifølge de seneste undersøgelser bliver mere end dobbelt så mange drenge som piger ramt af dem.
5. Der bliver nu født færre drenge end før. Mellem 1970 og 2002 er der blevet 21 færre drenge pr. 10.000 fødsler.
CNN Health siger, at det er svært at komme med en definitiv forklaring på udviklingen, men – konkluderer sitet:
“Uanset årsagen så er det klart og tydeligt, at det moderne liv giver mænd nogle store biologiske stød,” og overskriften på artiklen lyder da også:
“Det moderne liv er hårdt for mænd.”

Jeg er godt klar over, at det er meningsmageres job at mene noget, men jeg er i tvivl. Jeg kan forestille mig en grund til den evolutionære udvikling, nemlig kønsrollerevolutionen, som på mange måder har været en gudsvelsignelse, men som – i nogle tilfælde – har efterladt mændene i en rolle som både mænd og kvinder. De skal være mænd og samtidigt gøre alt det, som kvinderne også gjorde før, de skal samtidigt være rigtige mænd og urigtige kvinder, og hvis de kunne, skulle de også føde.
Menneskeheden har netop overlevet i årtusinder på at tage bestik af både det fysiske og psykiske miljø, og sådan en stress og sådan en omkalfatring vil få evolutionære konsekvenser.
Men den konklusion fordrer, at CNN Health har ret – at det moderne liv er hårdt for mændene – og at sitet ikke blot har foretaget statistisk lystfiskeri og fundet de data, som passer til konklusionen frem for det omvendte, og jeg vil gerne høre fra læsere med mere ekspertise på dette område.
Så tillad mig for nuværende at parkere historien under rubrikken: “Måske større end Libyen og finanskrisen.”

57 kommentarer RSS

 1. Af Helle Duus

  -

  De miljømæssige nedslag som forurening og dårlig kost er efter min mening en stor årsag til, at der bl.a. er fysiske problemer for hr. Mand… Fedmeepedemien kan da ikke være godt for f.eks. forplantningen …
  Men det ene problem tar vel det andet i hånden ….

 2. Af Rikke Nielsen

  -

  Det moderne liv er hårdt for alle!

 3. Af jenni christensen

  -

  Poul Høi, du bytter om på årsagen og konsekvensen.

  Bøsser er enormt brovtende og selvhævdende.
  Mener du ikke, at netop bøssernes grænseoverskridende overtagelse af det offentlige rum har devalueret mandskønnet helt enormt?

  Det tror jeg.

 4. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Kvinderne skal passe på at de ikke sejrer sig ihjel.

  Tro ikke, at 2000 års kulturel udvikling og 40 års ligestilling kan ændre på de biologiske (ur)instinkter der ligger dybt i os alle.

  Dødsstødet vil først komme, når kvinderne får tæmmet den gammeldags og traditionelle alfa-han og får ham til at blive en tam, metroseksuel behagertype.

 5. Af Poul Høi

  -

  @ Helle Duus. Tak for dit indlæg. Du skriver bl.a., at årsagen kan være “miljømæssige nedslag som forurening og dårlig kost,” og det er formentlig korrekt. Men det burde vel få konsekvenser for begge køn. Hvis CNN har ret, så må der være en kønsspecifik forklaring.

 6. Af Jacob Ettrup Petersen

  -

  @Jenni
  Hvorfor mener du, at bøssernes opførsel i det offentlige rum er grænseoverskridende? For at en opførsel kan være grænseoverskridende, uden at man selv deltager, skal den dominere dig i en eller anden forstand.
  Er nybagte mødre så ikke også grænseoverskridende? De opfører sig ofte som at det er en uskreven regel, man skal springe til siden for dem, når de kommer slentrende midt på fortovet med deres dominerende barnevogn. Hvis de var lidt mere ydmyge, så ville vi måske også kunne være mænd? Finder du min argumentation tåbelig? Så burde du måske også revaluere din egen….

  Undskyld sidespringet til Poul Høi; jeg følte mig bare provokeret af den mangel på tolerance og fornuftigt argumentation, som Jenni udviste.

  Jeg ved ikke helt, hvad der bevirker, mændenes forfald. Måske er der hold i nogle af påstandene om, at vores opvækst spiller ind på vores system og udvikling. Hvis vi gennem hele vores barndom bliver påvirket af kvindelig stimuli (grundet mangel på mænd i børne- og ungdomsfagene), så kan det være, det spiller ind, at vi ikke på samme måde kan udleve vores maskuline instinkter? Man har jo hørt om frøer, der skiftede køn, hvis det var mere belejligt, så hvorfor skulle noget tilsvarende ikke også kunne ske for os mennesker? Måske bare i mindre målestok eller i en langsommere udvikling over generationer?

 7. Af Bo Kristensen

  -

  Hvordan finder man ud af at testosteronniveauet er faldet med 22% fra*84 til 2004? Der er ikke nogen der har testet mig! Jeg har et højt testosteronniveau. Hvor mange har man testet og over hvor stort et biografisk område. Er det samme målingsmetode man har brugt eller er der kommet nye målingsinstrumenter. (Kan være instrumenterne er blevet kalibreret siden sidst:o). Jeg nægter at tro det kan passe med 22% på 20 år! Hvordan ser det så ikke ud allerede idag. Jeg tror på at den feministiske klub har ønsket at male dette billede for at fremtvinge et billede der får dem til at fremstå stærkere,- det møder vi jo dagligt. DAMP er jo iøvrigt også en diagnose man stiller i flæng(til at for mange) til netop drenge der ikke kan sidde stille. Det har man også erkendt. Lad nu være at deltage i feministernes ønsketækning. Lad ASH om det.

 8. Af Helle Duus

  -

  Hi Paul Høi, javist, de miljømæsige faktorer rammer da også kvinder, men det er jo blevet påpeget igen og igen gennem årene, at f.eks. de farlige stoffer i plastik og dermed bla. legetøj, og al den plastik vi bruger i hverdagen, kunne være en forklaring på bla. deformering af kønsdele og lav spermcount. Læg så oveni al det møjmad vi spiser og den generelle forurening. At kønsrollerevolutionen har et say i denne problematk, tvivler jeg på. Sølle ca. 40 år sat op imod den evigtlange evolutionære udvikling kan da umuligt allerede ha sat sine spor ….
  Det kunne måske tænkes, at mænds fysionomi reagerer anderledes på forurening …
  I øvrigt kunne jeg da godt tænke mig at se de undersøgelser, som CNN brugte, grundigt efter i sømmene.

 9. Af gl resourse

  -

  Plastindustrien er en hellig ko.

  Alle ved at plast udskiller stoffer som omdanner kønsorganerne. På grønland har man fundet bjørne med misdannede penisser.

  Nu ved jeg ikke om disse hans bjørne lever et hårdt liv. Bjørne hanner lever i almindelig et hårdt liv. De parrer sig kun engang om året hvis de altså kan finde en at parre sig med i is ørkenen.

 10. Af thomas robinson

  -

  Mange mænd synes ikke længere at have noget at bevise: hverken over for sig selv eller andre. Derfor har vi hele generationer af ligegyldige mænd, der synes at fodbold i tv, biler, tavoveringer osv er toppen af poppen, mens dannelse, og at passe sin krop er feminint…. Go figure… meget flov på mit køns vejene.

 11. Af karen henriksen

  -

  Ja i sandhed alarmerende m disse statistikker – men lige så alarmerende at “knee-jerk” refleksen hos mænd tilsyneladende er, at hvis den mandlige del af befolkningen har fysiske skader/defekter/anomalier – så er det kvindernes skyld. At kvinder har fået det bedre i vores samfund er i denne argumentation skyld i alskens onder, inklusive at mænds testosteron niveau og sædkvalitet falder, sågar at drengebørn fødes med misdannede kønsdele.

  Reality check: Der findes “primitive” stammer i regnskoven, hvor samfundet er indrettet som matriakat, dvs at kvinderne har arveret og bestemmer over mænd (altså en endnu “værre” kvindedominans end her i europa) – har regnskovsjægerne i disse samfund lavere testosteron niveau og sædkvalitet og misdannede kønsorganer under lændeklædet ? Det vil jeg æde min hat på de ikke har.

  Årsagen skal findes i alt den skadelige kemi vi er omgivet med. I tilfældet DAMP måske også sukkerindtaget som er kolosalt højt.

  Sjovt nok at det stærkeste udtryk for “vattede moderne mænd” er at lige meget hvad der er galt, så er det kvindernes skyld. Hvis bare kvinderne havde dårligere rettigheder og ringere muligheder end os – så ville vi være rigtige mænd igen. Suk.

 12. Af Johannes S

  -

  Det moderne liv er måske også hårdt for kvinder.
  Ca. 10% af alle fertile kvinder lider af en tilstand der kaldes polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Kvinder med PCOS har svært ved at blive gravide, er overvægtige, udvikler ofte diabetes type-2 og har øget mandlig hårvækst (tendens til overskæg mm). Jeg ved ikke om tendensen til PCOS er stigende, eller om man blot er blevet mere opmærksom på tilstanden.

 13. Af Ann Bille

  -

  Det moderne liv er også hårdt for kvinder. Synes godt nok du mangler at få den side med også. Fx kommer piger tidligere i puberteten end nogensinde før. Piger helt ned til 7 års alderen får bryster og menstruation.

  Mht til at der fødes færre mænd end kvinder…tag Indien som et eksempel. Et land der har svært ved at redegøre for de millioner af manglende piger…på mystisk vis er de der ikke i det land…

  Mht lavere testosteronniveau – dette kan have en fordel, både for mænd og kvinder i det det mandlige kønshormon (især sammenlignet med det kvindelige) er ‘aggressivt’. Så kunne man måske håbe på mindre vold etc.

 14. Af Søren Stistrup

  -

  Det er jo et uhyre komplekst område, og jeg tror vi skal passe morderligt på med at drage forhastede konklusioner på disse målinger, ja måske endda stille spørgsmålstegn ved om vi overhovedet kan bruge dem til noget.

  Vi er i dag overdrevet autoritære over for disse videnskabelige undersøgelser, og glemmer at enhver måling eller undersøgelse fortæller mere om målemetoden, eller undersøgeren, end om det objekt der måles på. Men vi er tilbøjelige til at betragte resultaterne som værende sandheden, når blot det er en forsker i hvid kittel der fremlægger dem. Det verdensbillede der gennem de sidste mange årtier er tegnet for os, som videnskaben der fortæller os sandheden om verden, har lige så stille indsnævret vores normalitetsbegreber.

  Det ses med al tydelighed i den ensretning der foregår i vores undervisningssystem, hvor Pisa undersøgelser står som øverste myndighed i de tiltag der gøres i eksempelvis folkeskolen. Falder enkelte elever uden for de krav der stilles, kræves der en objektiv forklaring for at de kan accepteres. Der er ikke længere almen accept af at elever er forskellige, og at nogen – drenge især – af uforklarlige årsager falder uden for, og har svært ved at leve op til kravene. For at disse elever skal kunne accepteres og tilbydes plads i systemet fordrer det en diagnose. ADHD og lignede adfærdsforstyrrelser er et godt eksembel på dette, hvor diagnosen desværre kun giver accept og indlemming i flokken, i kraft af en behandlingsplan, med tilhørende specialtilbud i undervisningen. For så vidt fint og godt, men med den uheldige sideeffekt at normalitetsbegreberne tilstadighed indsnævres, og flere vil falde udenfor.
  Nu er det selvfølgelig vigtigt at understrege at der er en del børn der vitterligt er alvorligt hæmmet og begrænset af deres adfærdsforstyrrelse, men for en stor midtergruppe, hvor der blot er tale om “lidt rigeligt ild i røven”, kunne det være interessant at vende bøtten på hovedet og spørge om disse individer, bag deres diagnose, kunne tænkes at besidde nogle kvaliteter som rent faktisk kan bruges og udnyttes til andet end stigmatisering og indsnævring?

  Desuden er det for mig at se indlysende at det verden har brug for i dag er feminine kvaliteter. Her tænker jeg på ikke feminismen, der mestendels har adopteret maskuline kvaliteter, og gjort dem til sine. Det der er brug for er empati og rummelighed, en kærlig beskyttelse af flokken, og styrkelse af sammenhold. Modsætningen, de maskuline kvaliteter, som har været dominerende gennem de sidste århundreder er grænsesætning, dominans og territorial besiddelse. I en globaliseret verden hvis yderpunkter er sat, både i fysiske forstand, og i vores bevidsthed, syntes det klart at disse maskuline kvaliteter alene ikke vil hjælpe os, som menneskehed i et hele, til at løse de problemer og paradokser vi står overfor, og har et fælles ansvar for.

  Set i det lys kan det være at vi slet ikke behøver at bekymre os om de foruroligende resultater, som diverse målinger og undersøgelser syntes at være. Måske evolutionens impuls allerede er i gang med at kompenserer for en udvikling, der har potentiale til at føre os mod afgrunden, hvis ikke der korrigeres?

  Hvorom alting er, så står vi midt i et voldsomt paradigmeskift, hvor vores verdensbilleder ikke længere er så entydigt rigtige eller forkerte. En trussel mod disse verdensbilleder, forveksles med en trussel imod os, og hele vores eksistens. Men det er i sidste ende en menneskeskabt illusion som vi klamrer os febrilsk til.

 15. Af Jakob N

  -

  @Ann Bille – aka Anne Bille aka Anne J

  gider du godt stoppe alt der sædvanlige vrøvl med aggressive mænd og vold!? Hvad skal det til for? I stedet for at forholde dig til teksten, vælger du på vanlig vis med det samme at fortælle at det også er åh så synd for kvinderne – og at mænd er åh så voldelige…
  “Det mandlige kønshormon er aggressivt”!!! Nogenlunde lige så rigtigt, som at sige, at det kvindelige kønshormon er ubegavet.

 16. Af Ann Bille

  -

  @Jakob : Ro på. Jeg mener absolut ikke at mænd er voldelige og at det er åh så synd for kvinder.
  Helt utroligt du kan få så meget ud af min kommentar. Jeg fortæller bare at artiklen i den grad mangler lidt..nemlig at det moderne liv måske ER hårdt for mænd, men da også for kvinder. Især når vi snakker miljømæssige faktorer, forurening osv.

  Og det er en fact at det mandlige kønshormom er et ‘aggressivt’ hormon sammenlignet med det kvindelige og en del andre hormoner – det er ikke ment på den måde at mænd er voldelige, men jeg prøvede bare at belyse én enkelt fordel ved det (noget flere læger har skrevet om tidligere) Du kan evt finde artiklen i Ugeskrift for Læger,
  der rent faktisk viser at et lavere testosteronniveau vil være en årsag til mindre vold hos den pågældende mand.

 17. Af JESPER HØEGH

  -

  Fertilitets klinikkerne

  har kronede dage – vises7skrives der – hvorfor det?

  Ja sterile – golde – ufrugtbare – kvinder/mænd – bliver
  insemineret – hvorfor det!

  I forrige generationer – fik de massr af børn – der var
  få der var barnløse – !

  Hovedårsagen skal måske søges i de hormon forstyrrende mediccineringer – P-piller – fortrydelsespiller.

  Når man ikke lader naturen råde – vil der naturligvis vise
  sig forandrinnger i hormonerne.

 18. Af Ann Bille

  -

  @Jesper: P-piller er ikke specielt hormonforstyrrende, lige så snart du stopper med at spise dem kan du blive gravid, ligesom kvinder der ikke tager p-piller, men har brugt kondom, spiral minipiller eller andet. P-piller er en udmærket form for prævention som er godt for meget andet også, og det er tit en kvindes eneste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet på da det er rimelig kendt at mange mænd ikke gider bruge kondom.

  Desuden har kunstig befrugtning, insimination ikke nødvendigvis noget at gøre med at flere bliver ufrugtbare. Det har noget at gøre med at mange kvinder i dag kan klare sig uden en mand, også økonomisk, så flere kvinder vælger at få børn alene, hvis de ikke har fundet manden, eller ikke har fundet en mand der vil have børn. Flere lesbiske lader sig også kunstigt befrugte, og så er der alderen for førstegangsfødende der er steget gevaldigt fordi man får børn senere pga uddannelse osv. Muligheden for inseminering er også blevet gjort nemmere da mænd strømmer til sædbanker for at donere. Bla for at supplere SU’en.

  Prøv at se verden lidt mindre firkantet/sort og hvid.

 19. Af s sørensen

  -

  Intressant og nok rigtigt. Men jeg syntes du mangler lidt om de rige konservative kvinder rundt omkring i landet, ihvertfald er deres mænd rige. Altså den type mand som berlingerne har mange af der godt kan li at se konen ved kødgryderne og general børnepasning. Disse kvinder har tit ikke del af deres mands pensionsopsparing, de har mindrer pensionsopsparinger generalt end f.eks radikale kvinder og når manden finder sig en yngrer fotomodel, som tit sker i de kredse, blir hun overladt til armod,kødgryderne og offentlig forsørgelse. De er ofrer og må hjælpes, og en ny regering vil sikrer flere rettigheder for dem på lige vilkår med de rige borgerlige på strandvejen,
  østerbro,frb osv.

 20. Af Ann Bille

  -

  Jeg har en kommentar til Jesper der er under behandling – frigiv venligst hurtigt, der er intet galt med det og indeholder ingen skældsord og sidst gik der flere timer før det kom, det dræber altså en hver debat

 21. Af Ann Bille

  -

  S Sørensen: jeg kan sagtens følge din pointe (hvis du altså mener det seriøst) men disse kvinder har jo også selv et ansvar for at de ikke et afhængige af deres mands indkomst men netop kan klare sig selv hvis han skulle smutte. Derfor er det jo så vigtigt at man tager sig en uddannelse og får et arbejde.

 22. Af s sørensen

  -

  jenni christensen:
  sikke noget vrøvl ligesom alt du siger i politiken er det. Bøsser,uden jeg er ekspert på området, er som alle andre i samfundet. Der er alle typer konservative,venstreorienteret brovtende ,ikke brovtende. Simpelthen til grin at du overhovdet vil ha den diskussion i år 2011 og viser endnu bare en gang af de borgerlige seksuel normer er dobbeltmoralske. kig du på strandvejen og de rige der så skal du se gamle mænd med unge fotomodeller. prøv du at leder efter en gammel kvinde med ung fotomodel mand, så skal hun godt nok være rig før det er set.

 23. Af Bo Kristensen

  -

  @karen henriksen. Sjovt nok at det stærkeste udtryk for “vattede moderne mænd” er at lige meget hvad der er galt, så er det kvindernes skyld.

  Hvor kommer du til at mænd siger det er kvindernes skyld? Jeg siger netop at det slet ikke er aktuelt og det er kvindernes ønsketækning at det var sådan.

  @Ann Bille det er ikke ment på den måde at mænd er voldelige, men jeg prøvede bare at belyse én enkelt fordel ved det.

  Jeg mener ikke det er en fordel ikke at være aggressiv. Det hænger nemlig sammen med trangen til at vinde, trangen til at udforske og til at skabe noget. Jeg er fyldt med testoteron og har da også temperament for alle pengene, men er gift på 20. år og stadig elskende og elsket….så helt galt kan det ikke være.

  Og kom nu over det der kære kvinder med at mænd synes det er kvinders skyld at det går mænd ilde. Mænd i almindelighed synes ikke det går dem ilde. Det er feministers ønsketækning. Mænd vil altid være et skridt foran. :o)

 24. Af Ann Bille

  -

  @Bo Kristensen: selvfølgelig vil mindre aggressivitet og mindre vold altid være en fordel. Hvad i alverden er fordelen ved vold, hustruvold, overflod af mænd i fængslerne? Når du ikke engang kan se det, er der ligesom ikke noget at diskutere.

  Og Karen Henriksen har en pointe når hun siger at mænd mener det er kvindernes skyld det hele. Jeg har fulgt så mange debatter (også på andre medier) om ligestilling, køn osv og næsten samtlige mænd kommer til den samme konklusion hver gang: nemlig at det er kvindernes skyld alt sammen. SUK.

 25. Af Bo Kristensen

  -

  @Bille
  Jeg har også fulgt de andre debatter,(+jeg bevæger mig rigtigt meget rundt i landet i kraft af mit job) og de få mænd der giver udtryk for det er kvinders skyld tegner ikke den generelle holdning blandt mænd, ligesom jeg heller ikke tror du og Karen egentlig har så meget tilfælles med kvinderne i DK.
  Hvordan kan du udlede at aggressivitet = vold? Jeg har aldrig i mit liv deltaget så meget som i en enseste slåskamp. Man kan være aggressiv på mange måder. Og udnytter man det på den (efter min mening) rigtige måde, er det en stor fordel. Den fordel der gør at kvinder stadig render efter mænd og råber om ligestilling.

 26. Af karen henriksen

  -

  Bo K: Jeg forholder mig i min kommentar ikke til dit bidrag, men til Poul Høi’s blog, hvor han siger:

  “Jeg kan forestille mig en grund til den evolutionære udvikling [dvs lavere testosteron, sædkvalitet, misdannede kønsdele hos mænd], nemlig kønsrollerevolutionen [dvs at kvinder har tilkæmpet sige mere lige rettigheder og muligheder]”.

  and there you have it…

 27. Af Ann Bille

  -

  @Bo Kristensen: du har tydeligvis ikke læst mine kommentarer om testosteron, aggrresivitet eller vold. Så ville du ikke stille det spørgsmål. Ellers prøv at gå ind på Ugeskrift for Læger, ja du kan også finde info om det andre steder. Det er ikke noget jeg har grebet ud af den blå luft – mindre testosteronniveau kan klart have sine fordele (ved mindre aggressivitet som derefter følger voldelig adfærd osv)

  Men tillykke med dit høje hormonniveau mr macho:)

 28. Af Ann Bille

  -

  @Poul Høi: mener du mændene igen ville få det nemmere og bedre hvis vi fjernede noget af kvindernes magt, rettigheder, ja og måske stemmeretten igen?

 29. Af s sørensen

  -

  @ann bille selvfølgelig mener jeg det seriøst. og selvfølgelig det specialt inde for de borgerlige at man finder den type, med “fotomodel” look som ung der valgte den nemme udvej og vil gifte sig til sikkerhed men ender med ikke at få det. Se tv2 i dag så viser de ikke andet end sådanne borgerlige normer. Og jeg så gerne et opgør med den, og dens betydning for vores nutidig ungdom, hvor selv fattigere unge ser tøj,mobiler som et og alt. Jeg er selv fornylig blevet tilbydt sex i s-toget af en ung pige på ca. 19-helt normal, studine ,(jeg er 40)mod at få min ipod touch, ja ikke engang en iphone. Jeg syntes at det kommerciale borgerlige er inde på en helt forfærdelige glidebane og et opgør må virkelig til når alt drejer sig om penge.

 30. Af M Nielsen

  -

  “men som – i nogle tilfælde – har efterladt mændene i en rolle som både mænd og kvinder. De skal være mænd og samtidigt gøre alt det, som kvinderne også gjorde før, de skal samtidigt ”
  Det er sørme snævertsyn der vil noget.
  I de sidste 100 år er miljø og mennesker hverdag i den vestelige del af verden med effekt på det meste af resten. Smadret af industri og dermed påvirkning af hele vores hverdag.
  Konklusion.
  Det er kønsrollerevolutionens skyld.
  Jeg håber da den mand får sine skolepenge itlbage. De er skidt spenderet, når han ikke fatter at vi omgives med kemi, kemi og kemi. Men “naj”, “naj” da.

  Det er kvindernes skyld. LOL
  Men han forestiller sig det jo også. Så det er bare en gang mundvind.

 31. Af Søren Stistrup

  -

  @M Nielsen

  At hævde at det hele er industrialiseringens skyld, og et spørgsmål alene om kemi, som du gør dig til fortaler for, er vel lige så snævertsynet som at hævde at det skyldes en kønsrollerevolution!

  I øvrigt er det i mine øjne af mindre betydning at finde skyldige i dette spørgsmål. Langt vigtigere er vel hvordan vi forholder os til den information og de observationer vi selv og andre gør, på en sådan måde at vi kigger fremad, forholder os refleksivt og åbent, frem for at gokke hinanden i nødden.

  Det være sig på egne eller sit køns vejene…

 32. Af M Nielsen

  -

  Oh det er ikke industrialiserings skykld det hele. Men det med påvirkning af hormoner og antal sædceller/PCO. Det er jeg rimelig sikker på hænger på kemien.

  Den om kønsrollerevolutionen, den hænger mellem ørene og dermed en opfattelse af hvordan verden skal være. Alt efter den kulturelle påvirkning.
  Du ved opdragelse og siden påvirkning af omgivelserne i form af politik/tv/aviser/venner/familie.

  Tja det ville være rart om man ikke tampede hinanden på hatten.
  Jeg har dog lidt svært ved at tage det alvorligt at debatørens indlæg alvorligt. Når han blander kønsrollerevolutionen og påvirkning af den kemi vi omgiver os med sammen. Og konkludere at det er kvinders skyld. ;)
  Sådan sat på spidsen.

 33. Af Poul Høi

  -

  @ Ann Bille. Tak for dine indlæg.Du skriver: “Mener du mændene igen ville få det nemmere og bedre hvis vi fjernede noget af kvindernes magt, rettigheder, ja og måske stemmeretten igen?”
  Nej, det mener jeg naturligvis ikke, men jeg mener, at der må være en kønsspecifik forklaring, hvis det kun er mændene, som de evolutionære forandringer går ud over. Men – som du også skriver i et andet indlæg – det er det måske heller ikke. Måske gennemlever kvinderne også den slags forandringer, bare på en anden måde, og for at parafrasere Dan Turell, i givet fald er det moderne liv altså hårdt for alle.

 34. Af Trine K

  -

  Hormonforstyrrelser, sædkvalitet og deforme kønsdele har da ikke noget med evolution at gøre. Det skyldes, som flere også har skrevet, forskellige påvirkninger fra miljøet og den kemi, vi omgiver os med. Hormonforstyrrende stoffer, konserveringsmidler, bromerede flammehæmmere, pesticider, tungmetaller, p-piller osv. Alt sammen påvirker både hormoner, immunsystem og nervesystem (som er tæt forbundet) hos både mænd og kvinder (op mod hver 5. kvinde har PCO).

  Nedsat testosteron hos mænd kan hænge sammen med for meget østrogen, ja, men ikke pga. ligestilling eller feminiserede uddannelser eller hvad ved jeg, men pga. østrogenpåvirkning fra bl.a. det kød og mælk, vi spiser. For meget østrogen påvirker også kvinder negativt, fx brystkræft.

  Så jeg ville da nærmere sige, at det moderne liv er hårdt for mennesker.

 35. Af Johannes Aagaard

  -

  Kønsrollerevolutionen har uanset alle de positive elementer utvivlsomt sin væsentlige andel i årsagen til de ekstremt mange splittede familier og adfærdsforstyrrede børn, samt den markante stigning i antallet af voksne mænd, der – i manglen på ordentlige mandlige rollemodeller – udvikler klare narcissistiske og infantile karaktertræk.

  De tankevækkende markører for både fysiologiske og mentale forandringer over en kort årrække harmonerer dog slet ikke med det lange tidsspand, som er en konsekvens af evolution, og samtidig er markørerne alt for markante til, at man kan tillægge kulturelle ændringer, som f.eks. kønsrollerevolutionen, en nævneværdig betydning. Det, som mudrer billedet, er, at de to faktorer her til dels er sammenfaldende over tid.

  Den degeneration, som vi oplever – og som er i øvrigt ganske tydelige, kan sandsynligvis udelukkende skyldes påvirkninger i miljøet – altså miljøgifte som hormonlignende stoffer.

  Det her drejer sig ikke om karaktergivning af henholdsvis femininitet og maskulinitet, men om kønsmæssige sammensmeltninger, der fremmer ikke bare forekomsten af androgyne karaktertræk, men altså også forekomsterne af misdannelser og vanartet adfærd. I den sammenhæng at lovprise udviklingen, fordi man mener, at “vi behøver flere feminine værdier”, er at gamble med en biologisk komponent og er decideret tåbelig. Dertil er situationen her simpelthen for alvorlig.

 36. Af Søren Stistrup

  -

  Som jeg læser Poul Høis oplæg, så lægger han snarer op til muligheden af at det der foregår mellem ørerne på os kan have en evolutionær/genetisk – og dermed fysisk målbar – effekt, end at placere et skyldsspørgsmål hos kvinderne. Denne hypotese udelukker selvfølelig ikke at den kemiske forurening også har en effekt på os som mennesker, og vores reproducerbarhed.

  Men i modsætning til den kemiske forurening, kan vi hver især, fra dette øjeblik, gøre noget ved det der imellem ørerne. Måske i første omgang blot ikke at tage det helt så højtideligt, og stole knap så blindt på at vores rationalitet kan give os simple svar på komplekse problemstillinger. Vi kunne overveje om det at vi bevæger os fra krisetilstand til krisetilstand i et væk, måske kunne ligge i den måde vi tænker om verden og os selv, snarer end at forsøge at finde forklaringer i det ydre; I de fremmede, hos det modsatte køn, i naturen og hvor vi ellers kan tvære et ansvar af, for at friholde os selv.

  Hvis vi alene stoler på vores rationalitet, som jo har en yderst begrænset kapacitet, må vi nødvendigvis se bort fra en masse faktorer for at kunne komme frem til forklaringer vi kan begrunde rationelt. Hvis vi så tilmed bilder os selv ind at disse forklaringer udgør sandheden, stikker vi os selv blår i øjnene. Svarene skal ikke kun findes udenfor os selv, men også i os selv.

  Vi kunne øve os i at navigerer lidt mere efter det giver os meningsfylde… i et bredt perspektiv.

 37. Af Bo Kristensen

  -

  @Karen Henriksen

  Lige præcis det at du forholder dig til Poul Høi’s og få andre mænds holdning er præcis hvad jeg argumenterer imod. Du kan nøjes med at forholde dig til Poul ikke til mig og 99,9 procent af mit køn

  @Ann Bille

  Jeg tror aldrig jeg har læst et af dine indlæg hvor du reflekterer og giver udtryk for at et modargument giver mening. Så det er lidt nytteløst at debattere med dig, men jeg gør lige et sidste forsøg i denne sammenhæng. At testosteron fremkalder aggressivitet er ikke det samme som at det alene fremkalder vold uanset lægetidsskrifter. At sige at det ville være en fordel med mindre testoteron er snæver tankegang. Mener du også det ville være en fordel hvis der ingen fly var, fordi man så ville være foruden flystyrt?

 38. Af J. Mathiasen, Berlin

  -

  Strauss-Kahn blev dømt i denne blog for nogle måneder siden.
  Nu venter vi så spændt på den næste kommentar i sagen.

 39. Af Nanna M K

  -

  Søde Poul Høi,

  Meget kan feminismen beskyldes for – og er da i den grad også blevet det – men alvorligt talt: urinrørsspaltning?
  Jeg synes, du skal svare på, om feminismen også er skyld i isbjørnenes misdannede peniser? frøer, der skifter køn? og alle de andre, omfattende miljømæssige problemer forårsaget af østrogenlignende stoffer? Som det er blevet nævnt flere gange: prøv med plasticindustrien og p-pillen og gem dine personlige aversioner til en mere relevant sammenhæng.

 40. Af Bent O Hansen

  -

  Søde Nanna M K

  Kunne du ikke gemme din personlige aversion til en mere relevant sammenhæng?

  PS. Ligger der noget særligt i at du hedder M/K til efternavn?

 41. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Livet er hårdt for Poul Høi og Berlingskes journalister.

  Én forkølet leder hver anden dag. Én kronik hver 2. eller 3. dag. Én Kommentar hver 2. dag. Kalder man dét arbejde på Berlingskes hippie-redaktion? Holder skolepraktikanten ferie på lederredaktionen?

  På Politiken har man en leder, kronik og kommentar hver dag. Det samme på JP.

  Kristian Mouritzen siger, at han vil have Berlingske skal være “eksklusivt”. Og det må man sige er lykkedes, – eksklusive hjerne!

  Berlingske modtager over 300 millioner kroner i statsstøtte om året, hvilket svarer til 1000 fuldtidsstillinger (junior journalister), eller 500 fuldtidsstillinger (senior journalister). Men stort set intet produceres af avisen selv. En kronik og Kommentar, er skrevet af folk som ikke arbejder på avisen. Jeg tror endda at kronikkerne er gratis for Berlingske. Dvs. at det bedste på avisen, koster nul kroner for avisen. Hvad betaler abonnenten for?

  Både Poul Høi og David Trads, skriver kun to blogoplæg om måneden fra USA. Oplæggene er kedelige og ofte dårlige analyser. Kunne de ikke skrive disse intetsigende oplæg fra København? Så kunne man i det mindste spare på rejseomkostningerne.

  Berlingske himler hele tiden op om, at resten af samfundet ikke skal modtage statsstøtte, og at man skal arbejde hårdere. Gør medarbejderne på avisen det selv? Intet tyder på det.

 42. Af Ruggy.dk Ruggy.dk

  -

  Jeg giver jer alle ret, men hvad med at debater emnet i stedet for at svine hinanden til!

  ——————————————-
  Få dit eget logo eller design printet på gulvmåtter, afpassede tæpper eller væg til væg tæpper hos http://www.Ruggy.dk i netop de mål som du ønsker

 43. Af Ruggy.dk Ruggy.dk

  -

  Desuden er jeg helt enig i overskriften. Vi mænd er meget overbebyrdet i forhold til kvinderne nu til dags.

  —————————————————-
  http://Ruggy.dk har alt i stuetæpper, køkkentæpper og soveværelses tæpper samt trægulvet til dit hjem

 44. Af s sørensen

  -

  j. mathiasen@ overklasseløget strauss kahn, den seksuelle misbrugere af mindrer økonomisk velstillet borger, en ofte set borgerlig dyd. Muligvis var han socialisternes måske kandidat. Men i frankrig for dem der kender systemet der, levet mitterand også sådan lige cirka som på samme standard som ludvig et eller andet i pompøsitet. Lige sådan har alle de borgerlige skattesnyder,spritbilister minister osv i den siddende regering i 10 år vist deres sande jeg. Personligt er det rent fryd at læse borgerlige meninger om seksualitet ovenover, men skal lede længe efter sådanne godbidder om kvinders sande tilhørssted i kødgryderne i dagens samfund osv. Rent guf, for et morgen grin.

 45. Af Preben Wassmann

  -

  Det lyder meget interessant, men også en del skræmmende. Underligt er det dog ikke, idet sundhedsfokus i mange år primært har ligget på spindesiden. Jeg har tidligere påpeget brystkræft v/prostata, hvor dødeligheden hos mænd egentlig er større. Særlige indsamlinger til kvinder, også i kræftens bekæmplese m.m. på trods af at mænd lever kortere tid, hvorfor? Selvfølgelig er der mange forklaringer på disse områder, men jeg tror mænd selv skal tage skeen i egen hånd og turde være i spand med den biologi vi ikke er vokset fra endnu. Lad kvinderne samle og passe, og lad mænd og drenge søge og udfordre. Undersøgelser bør gøres i forskningens interesse. Find målgrupper blandt mænd fra landbrug – militære jobs etc. versus ble-,slipse- og IT-mændene og lad os se om der er forskelle? Blot en idé. Bedre ideer efterspørges?

 46. Af Søren Stistrup

  -

  Når jeg gør mig til fortaler for at verden af i dag har brug for feminine kvaliteter, så må det ses i et langt bredere perspektiv, og ikke i direkte relation til, eller som en her og nu løsning på den kemiske forurening, der med al sandsynlighed er en afgørende faktor på de hormonelle forandringer vi kan spore i os selv, og i naturen omkring os.

  At der er sammenfald mellem de fysiske og mentale forandringer vi kan spore, kan bero på det man kan kalde en statistisk tilfældighed, i mangel på anden forklaring. Dog er det påfaldende at begge forandringer optræder samtidigt, har en voldsom effekt på vores eksistensvilkår, og begge er menneskeskabte. Desuden er det mig klart at vi bliver nødt til at agerer på begge udfordringer, både med nogle kortsigtede løsninger (hvis det overhovedet er muligt) samt nogle langsigtede helhedsløsninger.

  Tilbage til det maskuline / feminine. Jeg er helt enig i at begge køn lider under den mentale/psykiske effekt kønsrevolutionen har medført. Der er dyb forvirring i begge lejre, hvor kvinderne på overfladen står stærkest, fordi de har tilegnet sig de maskuline dyder, der er, og har været dominerende i generationer. Derfor begår kvinder sig overvejende godt på arbejdsmarkedet og i sociale sammenhænge. Mændene er på overfladen mere trængte, fordi de er udfordret på deres ydre domæne, og deres udfordringer er tydeligere at spore. Men når det kommer til kønslig interageren, er trængslerne ligeligt fordelt, er min erfaring. Stærke selvstændige kvinder der kan alt selv, som dog i de mørke nattetimer savner en tryg favn at ligge i. Billeligt talt. Mænd der forsøger sig med at være empatiske rummelige og forstående, for at møde disse stærke kvinder i deres modsætning, der hvor kvinderne tilsyneladende har et behov. I vores kognitive og rationelle bevidsthed synets det ikke at betyde noget at rollerne er byttet og udflydende, men de ubevidste kræfter er stærkere, og strider imod. Med frustration og indre splittelse til følge. Hos begge køn. De ender med at afvise hinanden, fordi de hver især har bevæget sig ind på hinandens domæner. Det hele foregår delvist ubevidst, og begge parter står undrende og fatter ikke hvad der sker.

  Al erfaring viser at begge køn er i stand til at varetage og udleve de mentale/psykiske kvalliter der kendetegner deres kønslige modsætning, blot ikke i samspil. Fædre og mødre der hver for sig formår både at forvalte karrierer og familie, være skaffedyr og yngelplejer.

  Udfordringer er her, på et dybere plan at erkende, accepterer og afbalancere de modsatrettede og delvist ubevidste kønslige kræfter/energier som eksisterer i os, ikke kun som kønsvæsener, men som mennesker. Denne sidste og afgørende fase af kønsrevolutionen er stadig pågående, og langt fra tilendebragt.

  Når jeg taler om de kønslige kræfter, er det vigtigt at understrege, at det ikke er som vi kan observere dem, og som de kommer til udtryk i hos kønnene i dag. De er jo netop præget af denne forvirring og indre frustration. De kønslige kræfter jeg taler om, er de igennem årtusinder nedarvede karakteristika, som er os iboende, instinktive og delvist ubevidste. Urkræfterne.

  Jeg er ganske overbevist om at denne afbalancering af maskuline/ feminine kræfter i det enkelte menneske vil have en afgørende effekt, ikke kun i kønnenes indbyrdes relationer, men også i et langt større perspektiv.

  Jeg tror næppe nogen kan være uenig i at den menneskeskabte verden vi ser omkring os i dag, er domineret af maskuline dyder og kvaliteter. Eksplorering og udnyttelse af ressourcer, territoriale magtkampe, beskyttelse af egeninteresser, er udtryk der har et kraftigt (ur)maskulint aftryk. De feminine (ur)kræfter som også er til stede, men langt fra dominerende, går mere på omsorg, rummelighed, forvaltning og beskyttelse. Kvaliteter der rimer langt bedre på den bæredygtighed som syntes at være retningen vi skal. En fremtidig bæredygtighed der forhåbentligt vil kunne forhindre, at vi kaster om os med miljøgifte.

 47. Af kenn Scheibel

  -

  Udemærket med et forbehold for om data er korrekte og om forskningen kommer med en dækkende og brugbar beskrivelse. Desværre er der igennem de sidste 10 år kommet en stigende række af data, der tegner et samlet billede af at forandringer i kønshormonniveau for nogle mænd( samtidigt skal huskes på at den naturlige spedning er meget stor), Der er adskillige studier, der viser stigende omfang af nedsat sædkvalitet samt kønshormonrelaterede deformiteter. Der er ikke entydige videnskabelige forklaringer på de observerede ændringer. Dog er det relativt usandsynligt, at det kan forklares som psykologisk betinget.At give kvinder skylden/æren og ændringer i kønsrollemønster kan være betryggende og passe med ens anskuelse, men der er intet, der tyder på denne sammenhæng. Vi har nemlig ikke forskning eller forklaringsmodeller, der viser at psykologiske faktorer alene kan skabe så markante fysiologiske forandringer. Det er nok (endnu et område), hvor der er mere komplekse årsagssammenhænge på spil: livsstil som stress, søvn, tøjvaner, madvaner.Biologiske/ kemiske forandringer i huse, transportindustrien, beklædning, blødgører i plastprodukter, ændring i fødevareproduktionen ect. Det er et faktum, at vi i et voldsomt accelerende omfang udsættes for menneskeskabt kemisk matriale, hvor nogle af disse har hormonforstyrrende potentiale. Den livsstil giver os mange fordele. Fra et biologisk synspunkt er det dog ikke overraskende, hvis hormon forandringer i de omgivelser vi færdes i, kan indfluere på de kønshomonprocesser der regulere og har betydning for mange fysiologiske processer. Kemisk ligner de meget hinanden/nogle gange er de ens, de kan indoptages i hele ens livsforløb, fra forsterstadiet og frem, og de kan indtages både oralt og igennem huden.
  Biologisk er det ikke underligt at flere mænd end kvinder syntes mere påvirket af kønshormonforstyrrelser. De fleste af de kemiske stoffer der menes at have kønshormonforstyrrende effekt er koblet til kvindeligt kønshormon. Sagt forsimplet: kvinder bliver påvirket af mere af det de i forvejen mest producerer, hvor mænd udsættes for mere af noget de har i mindre omfang, der så alt efter situationen kan skabe større eller mindre forandringer/ forstyrrelser, da en del biokemiske processer bestemmes af, at der er en rigtige balance imellem mandligt og kvindeligt kønshormon.Iøvrigt har kvinder biologisk set en langt højere fleksibilitet for skiftende kvindeligt køsnhormonniveauer, hvilket jo sker naturligt igennem menstruationscyklusen.

 48. Af Benjamin Kurzweil

  -

  (Fra DT’s blog) Tre ting adskiller Libyen fra Syrien:

  1) Benghazi (det potentielle folkemord på en million civile libyere)

  2) FN, Den Arabiske Liga, Den Afrikanske Union, som gav madatet for en begrænset militær intervention.

  3) Libyerne anmodede om en militærintervention, det gør syrerne ikke.

 49. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Selvfølgelig kunne NATO vinde over Syrien, men det giver ikke mening, hvis syrerne ikke ønsker det.

Kommentarer er lukket.