Er vi i hellig krig?

Af Poul Høi 31

Er danske soldater i hellig krig i Afghanistan?

Jeg er kommet sent ind i debatten, men Kristeligt Dagblad har i dag opsummeret sagen så glimrende her og gelejdet mig til nogle af de følgende links.
Stridens baggrund er følgende:

Feltpræst Thomas Østergaard Aallmann har i sin bog “Løvehjerter” beskrevet, hvordan han giver de danske soldater en velsignelse med i krig, og det er faldet både biskopper og andre teologer for brystet. Det svarer til at gøre en meget verdslig krig til en hellig krig – en religionskrig, mener biskopperne – og hellig krig er forkert, uanset om det er den ene eller anden part, der udøver den, siger de.
Lektor Hans Vium Mikkelsen fra Teologisk Pædagoisk Center synger fra samme nodeblad – her er nogle af hans indlæg i Dansk Kirketidende.
Sludder og vrøvl, skriver tidligere sognepræst Johannes H. Christensen nu hos sappho.dk, og han giver den mildest talt gas. Han taler bl.a. om biskopper, der paraderer rundt med “sølvkors på vommen” og om “en skinhellig … sutskoslubrende lektor,” og det er i det hele taget fornøjelig læsning, uanset om man er enig eller ej.

Så må feltpræsten give soldaterne en kristen velsignelse?
Det er faktisk ikke så svært.
Jeg tilhører den samme liberale kirke som Reinhold Niebuhr – United Church of Christ – og det er en tro og en kirke, som netop er konkret, og som ikke er besat af evigheden og ligeglad med virkeligheden, og vi samler tøj ind, støtter fair-trade kaffe, bygger huse og genbruger til den store guldmedalje, og vi betragter Biblen som menneskers beskrivelse af deres religiøse oplevelser, ikke mere, men heller ikke mindre. Kort fortalt.
Reinhold Niebuhr, som formentlig er den væsentligste amerikanske teolog i det 20. århundrede, så for- og bagsiden i al den velmenende godhed, som han udtrykte i et af sine hovedværker, “Moral Man and Immoral Society.” En god introduktion til hans tankegang kan læses her. Det enkelte menneske kan være godt, men det betyder ikke, at en akkumulation af godheden er god. Tværtimod kan det føre til en totalitær tankegang – igen kort fortalt.
De fleste af samfundets forkromede velfærdsplaner er således opstået ud af en overflod af gode hensigter, fra efterløn til SU, og vel er det en god ide på det personlige plan at spare op til en tidlig pension eller til sine børns studier, men det er ikke nødvendigvis en god ide i sin yderste akkumulation. For det gør vores gode ide u-god; det gør vores uselviskhed selvisk; det gør, at vi trumfer vores interesser, vores godhed, igennem over for andre menneskers interesser og godhed.

Og dermed er vi tilbage ved feltpræsten.
Der er intet problem i, at man på delingsplan giver sine soldater en velsignelse med i krig; jeg kan ikke få øje på den. Hvis det i den konkrete situation bliver opfattet som sjælesorg – som medmenneskelighed – at lægge hånden på hjelmene og udtrykke en variant af “Gud velsigne dig,” så gi’ pokker i biskopperne. Problemet opstår, hvis man akkumulerer den velsignelse og gør den til en i billedlig forstand brigadeforestilling. Hvis vi opmarcherer tusinder af soldater og paraderer et overdimensioneret kors med en korsfæstet, men mandigt udseende Kristus ind foran dem og giver en variant af, hvad pavens udsending angiveligt sagde inden massakren i Beziers: “Dræb dem alle. Gud vil hytte sine.”
Så er der tale om en religiøs krig, om en hellig krig, og det er en totalitær tankegang.

Men ingen vil vel påstå, at de danske soldater er udsat for det sidste? Ingen vil vel påstå, at det kors, som de bærer i Dannebrog, er andet end det hvide i Dannebrog – og betyder andet for dem? Ingen vil vel påstå, at feltpræst Thomas Østergaard Aallmann forsøge at ændre ved den helt igennem sobre sondring mellem verdslig krig og personlig tro?

Og, undskyld en ydmyg lægmand, men hvor er problemet så?

31 kommentarer RSS

 1. Af Keld Jensen

  -

  Må kærlighedens velsignelse komme over alle verdens soldater og få dem til at stikke sværdet i skeden.

 2. Af georg christensen

  -

  Så stiller “?” sig op på “podiet”.

  Er det mon “hellig krig”, præsten nu på “kristen vis” forsøger at celebrere.

 3. Af Knud Madsen

  -

  Utroligt at overtro kan medføre så mange stridigheder på så mange plan.
  Men kan nogle af vore unge mennesker i det lortejob have glæde af en prælats udgydelser, så fred være med det for min skyld.

 4. Af Henrik Jørgensen

  -

  Kære Poul,

  synes du ikke at du skylder svar på de mange, relevante spørgsmål, der blev stillet oven på din blog om Penkowa og Gress?

  Du har efterladt en hel del mennesker, uddannede og uuddannede med saglige og populistiske spørgsmål om din foruroligende holdning til hearsay ctr. vedgået kriminel svindel.

 5. Af Keld Jensen

  -

  Hvis det er en verdslig krig, burde det så ikke være psykiaternes opgave at frelse soldaternes verdslige psykiatriske psyke ved hjælp af videnskaben, fremfor at præsterne frelser deres religiøse sjæl ved troen alene ?

  Men det ene udelukker måske ikke det andet ?

  Sikkert ikke, hvis man tillader at præsterne og psykiaterne deler Sandheden imellem sig, så de hver får to halve “sandheder”, en religiøs “sandhed” og en videnskabelig “sandhed”.

 6. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Poul Høi, den 13. maj 2011 kl. 18:29)

  Jamen dette emne har vi da allerede været særdeles grundigt igennem en gang tidligere?

  http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2011/01/07/med-gud-i-krig/

 7. Af Poul Høi

  -

  @ John Ulrich Poulsen. Tak for din reminder.
  Jeg har desværre først fået blik for debatten nu – og på baggrund af en ny artikel på Kristeligt Dagblads website og Johs. H. Christensens anmeldelse af “Løvehjerter” hos sappho.dk, også dags dato. I gamle dage tog det postbådene månedsvis at komme til Amerika, og det gør det åbenbart stadigvæk…

 8. Af carl-heinz feddersen

  -

  Hvis sådan en “præst” står foran et helt kompagni og
  fyrer en masse religiøst af, har man så givet de soldater, der har meldt sig ud af folkekirken mulighed for en pause i kantinen.
  Minder mig om fagforeninger som fyrer kæmpebeløb af
  til bestemte politiske partier.
  Specielt håndværker fagforeningers “hyldest” til Socialdemokratiet.
  Svineri.

 9. Af Gunnar Langemark

  -

  En ret stor del af soldaterne er faktisk asatru.
  Andre er ateister.
  Mange mennesker der ikke er kristne, føler det som en ækel omklamring, at blive velsignet af en kristen.
  Det må være lidt “spooky” at være under kommando – og så skulle lægge person til en anden persons religiøse udfoldelser.
  Jeg ville i hvert fald ikke bryde mig om det.
  Men jeg er da klar over, at det ikke er let at forstå for den kristne selv.

 10. Af Keld Jensen

  -

  @Gunnar Langemark er helt tydeligt en af de kristnes fjender, jeg håber da ikke, at den danske stat bevæbner og uddanner den slags til at rende rundt og myrde løs.

 11. Af Mihail Larsen

  -

  Luther eller Niebuhr

  Fred være med Høis medlemskab af ‘United Church of Christ’, der på et praktisk og nøgternt plan udøver medmenneskelig omsorg uden at gøre det til et ideologisk program, endsige en statslig forpligtelse. Det gør det muligt at skelne mellem den personlige velsignelse af de enkelte soldater (som mennesker) fra den ideologiske velsignelse af soldaterne (som statslige repræsentanter for en ‘retfærdig sag’).

  Luther drøftede et tilsvarende problem i sit skrift fra 1523: Om den verdslige øvrighed og skriftet fra 1526: Om soldater kan være salige. Men her er det netop lydigheden mod den verdslige magt, der kræver en velsignelse, for denne magt er indstiftet af Gud – med al den fanatisme, som det giver mulighed for, når Gud er på en stats side.

 12. Af Bo Strandqvist

  -

  @Mihail
  Gud, eller hvad man nu kalder “ham”, er aldrig på en stats side. Krig er teater, og har intet med åndelighed at gøre. Så længe vi er fanget i den åndsforladte dualitet mellem “Gud” og os, så længe vil nogen føre krig mod nogle andre. “Gud” kan godt have et godt øje til et folkeslag, som f.eks det jødiske folk i forrige årtusinde. Idag er mit bud, at et folkeslag, som “han” holder særlig øje med er europas roma’er. Velsignelse af tropper og våben giver ingen mening og har aldrig gjort det. Ren teater. Intet andet. Den enkelte soldat er et menneske, som du så rigtigt skriver, og er velsignet i fødselsgave, uanset race og religion.

 13. Af Søren Farup

  -

  Kære Poul Høi

  Det fremgår kun alt for tydeligt af din blogtekst, at du ikke har ulejliget dig med at læse Thomas Østergaard Aallmanns bog “Løvehjerter”.
  Det burde du unde dig selv.
  Her vil du finde lidt mere dybde end i den godtkøbs-kirke, du du bekender dig til – og du vil måske samtidig kunne glæde dig og føle stolthed over at have landsmænd af den støbning, som Østergaard Aallmanns bog er en ode til.

  Venlige hilsner

  Søren farup

 14. Af Kirsten Iskov

  -

  Kære Poul.

  Selvfølgelig er vore danske soldater i krig imod Islam.
  Eller rettere Islam er i krig imod vesten ( og deres egne etniske sekteriske grupperinger )med den begrundelse,at vesten har Islamofobi.
  Fordi vi ( i DK , de Nordiske Lande, USA osv ) ikke vil HYLDE og UNDERKASTE os ” Den eneste sande fredelige Gud “, så angriber DE gladeligt USA og os andre med de midler fantasien rækker til.
  Enten ved løgnpropaganda ved deres Imamers sande lære , vold og bomber.
  Islam er den forsmåede part og den voldelige aggrasive part i denne krigud over hele verden.
  DET ER EN GLOBAL KRIG.
  Så , jeg vil kalde vore soldaters krig, som værende et forebyggende selvforsvar imod vandvid, galskab og sindsyge, som Islam spreder over alt ,hvor DEN har magt, som DEN har agt. K.Iskov.

 15. Af David Gress

  -

  Kære Poul,

  Jeg har ikke læst Aallmans bog, men kommer til det. Han forekommer mig at være, som Johs. Christensen skriver, en sober og ærlig lutheransk præst, dvs. kgl. embedsmand med den opgave at yde sjælesorg (cura animarum = omsorg for sjælene) for de ham tiltroede mennesker. Som naturligvis har ret til at ikke at modtage tilbuddet.

  Lutheranisme og UCC (din kirke) er ikke min, men Aallmans handlinger forekommer mig, som du selv medgiver, aldeles korrekte.

  Det glæder mig, at du følger Reinhold Niebuhr i ikke at tage verdslig “god vilje” for sand godhed. Jeg vil nok bestride nogle af dine “sager”, men at de er oprigtigt ment, betvivler jeg ikke.

  Derimod kan ingen sand kristen sige, at Bibelen blot er vidnesbyrd om folks religiøse oplevelser. Det kan man jo sige om så meget andet. Hvis Bibelen ikke er sand åbenbaring, er den vås og bør forkastes.

  Ligeledes slipper du let om ved Dannebrog. Sandheden er, at den er en korsfarerfane, og det hvide kors er aldeles ikke bare hvidt stof, men netop et billede af Korset. Det ved de fleste soldater måske ikke, men det gør det ikke mindre sandt. Muslimerne gør ikke uret i at føle sig provokeret af Dannebrog.

  Du kan sige, at det er middelalder, og det er det også. Men Danmark har dog stadig dette flag, og hvis det intet betyder andet end at bestå af rødt og hvidt stof, kan det jo lige så godt byttes ud med et andet, EU-fanen for eksempel.

  Hold fanen højt (pardon!). Din blog er altid værd at læse.

  David

 16. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Om man kan kalde vore engagement, mod terrorisme, for religionskrig, kan diskuteres; men med muslimernes skrigen, om hellig krig, mod vesten og demokratierne, er der ingen tvivl om, at fra muslimsk side, anses konfligten med vesten, for hellig krig!
  At vesten skulle hoppe på den vogn, syntes jeg ikke der er nogen grund til, da vi förer krig mod terrorisme (Kriminalitet), og intet andet!
  Og med hensyn til “Islam”, er det min, og vel nok de fleste oplyste mennesker, i vestlige demokratiers opfattelse, at Islam er en konflikt sögende organisation, kammufleret som religion!
  M.v.h.

 17. Af P.O. B.i.s.g.a.a.r.d

  -

  Farup skriver:
  ..og du vil måske samtidig kunne glæde dig og føle stolthed over at have landsmænd af den støbning

  Nej, det er vigtigt konstant at rakke ned på dem. De repræsenterer ikke os. Det er nogle professionelle dræbere som er blevet bildt ind at de er i Afghanistan for at indføre demokrati.[Afghanistan har ikke haft en stærk centralregering siden Djenghiz Khan’s dage. Jeg kender ikke særlig meget til Hr. Khan, men gætter næppe forkert hvis jeg antager at han havde visse midler og metoder at tage i anvendelse for at samle Afghanistan, som ISAF ikke råder over?] De skulle have haft sparket/aldrig været ansat efter den kolde krigs ophør, udnyttende den såkaldte “fredsdividende” og det relativt trivielle angreb med flyvemaskiner 9/11 skulle have været efterforsket politi- og efterretnings-mæssigt, og IKKE ved at lancere den fatalt misbenævnte, såkaldte War-on-terror. Normalt når mange mennesker myrdes så kommer kriminalpolitiet og begynder at lede efter et motiv. Skete det? Nej.

  Spurgte Poul Høi i alle sine følelsesmæssige falbelader produceret hin september — med mindeværdige udtryk som “Tidens hængsel” (Eller var det et hængsel i tiden – nå, det skal jeg ikke hænge mig mere i, jeg har ikke tid-) — om hvad som kunne være motivet? Osama Bin Laden var jo selv overrasket over at tårnet — for ikke at sige BEGGE tårne — styrtede sammen, det så vi på den video som amerikanerne erobrede fra et hus i Kandahar. Og selvfølgelig var han overrasket – INGEN kunne have forudset det, eksperter blev også overrasket. Det vil sige hvis der kun var sket lokal skade, dér hvor flyene tørnede ind, så er det ikke sikkert at amerikanerne — som jo hin september dag blev udsat for et angreb på eget kontinent for første gang siden briterne stak Det Hvide Hus i brand i 1812 [Det blev sod-sværtet og derfor hvidtet, hvilket var usædvanligt i de dage, og folk kaldte derfor bygningen: Det Hvide Hus] — havde overreageret på denne, på alle måder enormt omkostningsfulde måde.

  Intet positivt spin off
  Denne glimrende artikel fra National Journal opregnet udgifterne som USA har haft på Bin Laden i de sidste 15 år, og når den svimlende sum af 15 Billioner kroner eller ca. 10 gange Danmarks BNP. Artiklen sammenligner med de a andre store krige, Borgerkrigen, Anden Verdenskrig og Den kolde krig, og når frem til at krigen mod Bin Laden ikke har givet noget væsentligt spin-off.
  Borgerkrigen førte for eksempel til verdens første standardiserede jernbanesystem med samme sporvidde overalt. Da Anden Verdenskrig var slut og tropperne vendte hjem begyndte de jo en produktion — herunder zaf babyer — som sagde spar to til noget verden nogensinde har set. Og Den Kolde Krig førte jo til store tekniske landvindinger i form af satelitter, computere og….internettet.

  Men denne krig mod Bin Laden — som fra begyndelsen skulle have været ført diskret som en politi- og -opgave, og UDEN militær — har ikke givet noget afkast, og når dette sammenholdes med at stort set alle pengene er lånt i udlandet, fordi George Bush 2 gange sænkede skatterne — hvilket er første gang at skatterne ligefrem sænkes medens USA er i krig – så forstår man hvilket morads USA er i, og hvorfor det hele bare har været et “complete waste”.

  Det er derfor vi aldrig skal forsømme en lejlighed til at rakke ned på disse fatale krige, være sig i Irak eller mod såkaldt “Taliban”s højborg i Syd-Aghanistan fra og med efteråret , fra juni i regi af NATO.

  Beklager hvis soldater føler sig stødt
  Jeg beklager hvis de professionelle soldater føler sig stødt og måske føler trang til at desertere fra deres skanser og flygte hjem i deres mors skørter, men det er et vilkår for at deltage i uforstandige krige, at blive rakket ned af forstandige, og kulturbærende individer her i moderlandet, – OS, som skulle have været konsulteret FØRST. For så ville miseren ikke være sket.

  Vi gør det for at de-legitimisere hele indsatsen dernede.

  ———-
  P.S.: Husk altid at føre musen over mit navn, fordi der linkes så vidt mulig til den af mine websider, som har mest relevans for det emne som diskuteres.

 18. Af A N

  -

  Jeg synes bare, at nogle bloggere herinde er for hårde ved Høi over dette hans indlæg, bare fordi han skriver om tro og sin egen tro. Jeg er i øvrigt ikke selv konservativ, men tror også på Gud.

 19. Af P.O. B.i.s.g.a.a.r.d

  -

  Det er også vigtigt at de-legitimisere en person som David Gress, fordi han blander sig i et forum, hvor der kommer mennesker. Det sender et helt forkert signal, om at han ligesom skulle være lige så god som WOS. Ja, jeg ved godt det lyder fuldstændig vanvittigt, men det er grangiveligt tanker af den art som er faret gennem hovedet på ham, og som fik ham til at tænke: “Hey, her kan jeg også poste”.

 20. Af hakon njor

  -

  DU MÅ IKKE SLÅ IHJEL DET ER ET AF DE TI BUD .DER ER INGEN FORBEHOLD! DU MÅ IKKE.

 21. Af Niels P

  -

  @hakon njor, 15. maj 2011 kl. 10:00

  Nej, så enkelt er det ikke. Men jeg orker ikke at tage den diskussion igen – jeg vil blot henvise til denne artikel:

  http://en.wikipedia.org/wiki/You_shall_not_kill

  I øvrigt er det meget svært at betragte Bibelen som en tekst, der advokerer for et pacifistisk livssyn, fuld af drab som den er. Nogle af drabene anses for retfærdige af Gud, andre for uretfærdige (Gud meddeler sig til menneskene gennem dommere (Samuel), præster og profeter). Davids drab på filisteren Goliat er retfærdigt. Davids indirekte drab på Urias er uretfærdigt (ifølge profeten Nathan).

 22. Af Bo Strandqvist

  -

  @Niels P
  Grænsen mellem det retfærdige og selvretfærdige er hårfin. Man kan godt tro, at man går i krig i Gud’s navn, uden det behøver at være rigtigt. Gud kan være meget andet end det der står i bibelen; det er jo i bund og grund tutor-billeder og “moralske” fortællinger til os. De gamle katolske munke havde en hel særlig status; de var venner med Gud og kommunikerede konstant og uhindret med selv samme. Er lige ved at læse Patrik Mcguire’s bog Den første Europæer, kan varmt anbefales. På samme måde kan jeg nævne de indiske guruer, der frit kobler sig til Gud’s nærvær, for at få indsigt. Der er altså et utal af måder at være tæt på sin gud på; yoga er et andet eksempel. En sikker måde ikke at være det på, er imidlertid at føre krig. Profeter, falske eller sande, har det iøvrigt med at være koblet til en bestemt tid med skarpt definerede emner.

 23. Af K. Andersen

  -

  Religion (inkl. kristendom) er roden til alt ondt!

 24. Af Niels P

  -

  @Bo Strandqvist, 15. maj 2011 kl. 11:40

  Jo, jo …

  Jeg har aldrig selv haft megen tiltro til guddommelige åbenbaringer … især ikke hvis de går ud over nogle andre.

  Han, der i sin tid myrdede den svenske udenrigsminister i et stormagasin, påstod jo efterfølgende, at det var Gud, der havde beordret ham til det. Det tillader jeg mig at være lidt skeptisk over for.

  Jeg tror, at det er Pascal (stor kristen tænker) der har sagt, at mennesket er Gud nærmest, når det ransager sin samvittighed. Den selvransagelse er der ikke noget transcenderende ved; der er ingen himmel, der åbner sig, og der lyder ingen tordenrøst. Alligevel siger Pascal, at det netop er der, at vi er Gud nærmest.

  Og det må vi da sige, at vi gør i Danmark … altså ransager vores samvittighed. I vores samfundsdebat har vi igen og igen debatteret vores engagement i Afghanistan. Den debat er en ransagelse af vores samvittighed som samfund. Vi er ikke sendt af sted af en eller anden profet eller munk, fordi han har haft et natligt syn i sin celle.

  Som jeg vist før har sagt, synes jeg, at kirkefaderen Augustins definition på “retfærdig krig” er rimelig objektiv. Målet med den retfærdige krig er fred, og forsvarskrig anses for at være retfærdigt, og det er som sådan, at vi betragter krigen i Afghanistan. Vores allierede USA blev angrebet og næsten tretusind civile amerikanere blev dræbt i et terrorangreb, planlagt og finansieret fra baser i Afghanistan. Med Bin Ladens død håber jeg, at vi snart kan se en ende på krigen.

 25. Af P.O. B.i.s.g.a.a.r.d

  -

  Ha! Niels P. fra Sønderjylland (som aldrig har afsløret sit efternavn – derfor er det sandsynligvis tysk) har støttet den fatale krigsførsel i Afghanistan, og leder nu efter alle mulige og umulige grunde til at retfærdiggøre den. Men den kan ALDRIG retfærdiggøres. Forstår du Niels? Og du er en fiasko, som ikke var i stand til at bedømme tingene korrekt, at du kunne støtte den krig, Niels.

 26. Af Niels P

  -

  @P.O. B.i.s.g.a.a.r.d, 15. maj 2011 kl. 13:32

  Okay, så er jeg en fiasko. Men jeg kan i det mindste udvise mådehold mht. anvendelse af punktum. Jeg tror, at Victor Borge ville have haft besvær med at udtale dit navn.

 27. Af Thomas Lange

  -

  Vi venter stadig hr Høi…….

  @ poul Høi: Det er meget underligt at du endnu ikke har besvaret nogle af de høfligt stillede spørgsmål i dit blogindlæg “Penkowa? Nej, Gress er den rigtige skandale”

  Der er stillet alvorlige spørgsmåltegn ved din integritet og troværdighed, og det er endog meget underligt at du ikke har reageret på den ganske dannede og faglige kritik af dine skriverier. Det plejer du jo ikke at have problemer med, og som vi kan se af dit seneste blogindlæg har du jo tid.

  Nogle af de gode spørgsmål var f.eks. (plukket fra forskellige indlæg):

  “Kunne du så ikke give et eksempel på hvor danske universiteter mangler “intellektuel frimodighed og fanden-i-voldskhed”, og det kunne løses ved at ansætte D Gress.”

  “Gress’ manglende ansættelse på et dansk universitet skyldes nok snarere en manglende videnskabelig produktion. Han har skrevet mange menings- og debatbøger. Men hvornår har han sidst skrevet en peer-reviewed artikel?”

  “Mon ikke journaliststanden også ville føle standen gået for nær, hvis en journalist lykkedes med den rene fiktion i årevis, godt hjulpet af redaktør og magtapparat?”

  Og “hvis D Gress “står allerøverst på enhver indkøbsliste”, hvorfor er den eneste fastansættelse han har haft så et 2 årigt “professorat” købt af den nu lukkede John M Olin foundation, der udelukkende havde sin indtægt fra salg af våben og kemikaler, og (pænt sagt) ikke var kendt for sin redelighed ?”

  “Men ja, hvis det er rigtigt, at Gress har været udsat for en rød sammensværgelse, der systematisk har holdt ham ude af de danske universiteter, er det da en skandale, men hvor er beviserne, hvor er sandsynliggørelsen?”

  “At beskylde og viderbringe beskyldninger om “berufsverbot” er i min optik særdeles alvorligt, og kræve en uvildig undersøgelse virker direkte umuligt. Hvad skulle undersøges? Jeg mener, det ville være meget svært finde en stilling som D Gress var bedre kvalificeret til andre (eller bare kvalificeret til).”

  Samtidig ville det da være fint hvis du også ville kommentere på om du fandt D. Gress svar her på bloggen akademisk relevante eller bare forstyrrede?

  Og om du syntes at hans brug af nynazister som kilder og hans indledende løgne omkring samme har forbedret hans chancer for en ansættelse i universitetsverdenen?

  Der skal ikke mange indlæg som dette til, hvor man, tilsyneladende for at hjælpe en meningsfælle, negligerer en ægte skandale, anklager et helt felt af akademikere for nepotisme uden bare at kunne sandsynliggøre det, og bagefter er tavs, før ens troværdighed er væk.

  Og da du rent faktisk har troværdighed, har du jo også grund til at forholde dig til hvad du har skrevet.Da det er en blog og ikke an artikkelserie, kunne man argumentere for at du ligefrem er forpligtet til det.

 28. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er med undren, at jeg läser indlägene fra dem, der kalder sig kulturbärer, hvor de faktisk rakker ned på vore soldater, og allierede, i Afghanistan!

  Disse åbenbart lärde personer mener, at de er forkert, at bekämpe terrorisme, rettet mod vore demokratier!
  Som gammel soldat, må jeg sige, at det er det värste sludder jeg nogensinde har läst!

  De fejl der er sket i Afghanistan, er at der fra begyndelsen, blev started med for få soldater, og for lidt krigsmateriel!
  Var der blevet startet med et massivt militär angreb, på taliban i syd östra afghanistan, og Wasiristan i nord vestlige pakistan, så havde Taliban väret elimineret på ganske kort tid, og det väsenlige problem med terrorisme havde väret löst!

  M.v.h.

 29. Af j nielsen

  -

  hakon njor råbte:

  “du må ikke slå ihjel det er et af de ti bud .der er ingen forbehold. du må ikke.”

  Det var det gamle testamente. I det nye testamente lærer vi noget andet:

  Der var den her fyr, der gik rundt og generede en hel masse mennesker. Tilsidst blev folk så irriterede på ham, at de besluttede sig for at klynge ham op.

  Men så viste det sig, at han havde gode forbindelser. Meget gode forbindelser.

  Og hvad kan vi så lære af det?

  Vi kan lære, at hver gang vi skal til at klynge nogen op, skal vi lige sikre os at han eller hun ikke har gode forbindelser.

 30. Af F Fischer

  -

  Det hele står og falder jo i sidste ende med, om man betragter indsatsen i Afghanistan som “god” og “retfærdig.” Jeg er ikke selv i det mindste tvivl om, at når et enigt verdenssamfund i FN besluttede at afskaffe Talibanregimet, fordi det nægtede at udlevere Al Quedas ledelse til retsforfølgelse, så var det helt rigtigt. 9/11 var et anslag mod alle vores idealer: frihed, fred og udvikling. Det var en udfordring af vores mest grundlæggende værdier og vores ret til at indrette vores samfund som vi ønsker det. Havde man ladet Al Queda og deres allierede slippe ustraffet fra angrebet havde det været en historisk fejltagelse. Drabet af Osama bin laden er i det perspektiv en afgørende symbolsk handling, som understreger, at det gode vinder og det onde forgår. Springet til den kristne religions verdensopfattelse herfra er meget lille. Og så har præsten i øvrigt helt ret i sit angreb på skrivebordsprædikanternes forargelse. Vorherrebevares…

 31. Af georg christensen

  -

  “JA”, er desværre mit klare svar. Om det er i IraQ eller Afghanistan, kan mit svar kun blive “ja”. I “Libyen”, hvor “folket” ( det kunne være os?), beviseligt gør oprør mod et “diktatur”, bør “VI”, som virkelige Danskere virkelig være med, denne rolle burde vi også overtage, når vi taler om “Syriens folk”. Et sted hvor der ikke er noget at hænte, andet end “folkets kultur”, som i mange år er blevet undertrygt af vores vestlige kultur.

  Lad os slutte vores “religonskrige”, og lad os følge “LIVETS” frihedstrang.

  Lad os i “fællesskab” få fjernet alle “diktature på vores “JORD”.

Kommentarer er lukket.