Kære grækere, jeg har et forslag…

Af Poul Høi 14

Grækerne har problemer nok, og jeg vil ikke føje til dem. Så de skal få denne ide gratis:

Charter-byer.

Med “charter” mener jeg ikke horder af turister, for det har Grækenland også nok af, nej, jeg mener at udleje græsk jord til et privat konsortium, som skal skabe et uafhængigt frihandelscenter.Det er ikke en løsning, som et land under normale omstændigheder vil overveje. Har Danmark lyst til at leje Læsø ud til et frihandelskonsortium og for en årrække sætte øen uden for dansk lov? Sikkert ikke, men det er netop ikke “normale omstændigheder” i Grækenland.

For det første balancerer Grækenland på kanten af statsbankerot. For det andet balancerer Grækenland på kanten af et folkeligt oprør, og for det tredje ser de stramninger, som skulle hjælpe Grækenland, ud til at skade Grækenland.

Cheføkonom i Sydbank, Jakob Graven, sagde torsdag, at “græsk økonomi ikke står til at redde,” og “redningskransen til Grækenland er ved at tabe luft.”

Det er også den konklusion, som Economist er nået til i en ny analyse. Den græske regering har ifølge magasinet gjort for lidt og ofte det forkerte, omkostningerne i landet er stadig 20-30 pct. for høje, private udlån og væksten er gået i stå, og Economist tvivler også på, at grækerne vil gøre, hvad de forpligtede sig til på et europæisk topmøde – at sælge ejendom for op til 50 mia. euro for at skabe sikkerhed for de europæiske lånepakker.

Salget af ejendom er blevet en rød klud i debatten i Grækenland, og kritikere bliver aldrig træt af at fremhæve et citat fra en tysk politiker, som kom for skade at sige, at grækerne bare kunne sælge Akropolis og et par øer, og så var pengene i kassen. I et indslag på NPR sagde en forarget græsk universitetsstuderende i forrige uge, at Grækenland ikke skulle sælge arvegodset. “Det er alt, hvad vi har. Hvis ikke vi har det – hvad har vi så?”

Det er i sig selv en ganske trist status over Grækenland, men en fremtrædende græsk økonom sagde i samme indslag, at selvfølgelig skulle man ikke sælge klenodierne og Kreta, men man kunne sælge u-udviklet land andre steder, sagde han.

Og dermed er vi fremme ved ideen om charter-byer.Det er den kendte og anerkendte økonom og finansmand Paul Romers ide, og han har i et ti-år kæmpet for at overbevise en skeptisk verden om mulighederne. Et udviklingsland skal udleje et stykke land til et andet land eller et privat foretagende, og det andet land eller det private selskab skal så forpligte sig til at opbygge et vækstområde dér.

Kan det lade sig gøre? To historiske eksempler: Lübeck og Hong Kong.

I 1100-tallet huserede pirater og barbarer i Lübeck-området, men fyrst Henrik Løve marchede ind i Lübeck, slog piratkongen Niklot ihjel og gav byen et frihandelscharter og inviterede immigranter til at slå sig ned, og i et halvt årtusinde var Lübeck centrum for Hanseforbundet i Østersøen.

Hong Kong er et mere moderne eksempel. De britiske kolonisatorer regerede med »lave skatter, et minimum af statsstyring og juridisk beskyttelse af ejendomsret og kontrakter, og mellem 1913 og 1980 blev den økonomiske produktivtet pr. indbygger ottedoblet, og det gjorde den gennemsnitlige indbygger i Hong Kong ti gange så rig som den gennemsnitlige indbygger i Kina og fire femtedele så rig som en gennemsnitlig brite,« skriver magasinet Atlantic.

Det er, hvad udviklingslandene skal gøre – for en årrække at bortskøde land til et charterprojekt, der skal skabe et moderne Lübeck eller Hong Kong, lyder Romers ide.

Men her er mit spørgsmål: Ideen er tænkt som et projekt for udviklingslande, men er udvikling ikke også, hvad Grækenland netop har brug for? En udvikling væk fra korruption og kleptokrati og en damefrisørøkonomi, hvor alle klipper alle og låner penge af hinanden – og af tyskerne.

Så hvorfor ikke? Lad grækerne udleje land til et privat foretagende, og lad parterne skrive et charter for f.eks. 75 år, og derefter skal området tilbageskødes til grækerne. Aftalen skal rumme ingredienserne for vækst – lav skat, et minimum af statsstyring, immigration, respekt for lov og orden – og aftalen skal sikre det private foretagende mod indblanding fra det omkringliggende Grækenland.

Fordelene er indlysende for grækerne: De får penge i kassen for at udleje land til chartertagerne, som skaber et tiltrængt vækstområde, som vil smitte af på Grækenland – a la Hong Kong. Hong Kong løftede hele det sydøstlige Kina, som formentlig i dag har gennemgået det største velstandsløft i historien. Og efter f.eks. 75 år får grækerne så området tilbage, kvit og frit og formentlig i bedre stand end de udlejede det.

Den samme model kan bruges i andre af de økonomisk nødstedte europæiske økonomier.

Vidtløftigt? Ambitiøst?

Måske, men desperate tider kalder på desperate løsninger, og mere af det samme vil desværre kun føre til mere af det samme, og – når alt kommer til alt – bortset fra statsbankerot, hvilke andre muligheder er der?

14 kommentarer RSS

 1. Af Claus Sønderkøge

  -

  Hvis problemet var Grækenland var der ikke noget problem.

  Men problemet er netop ikke Grækenland, det er Deutsche Bank, Hypo Real Estate og Bank de Paris. Tager vi Portugal med så bliver det også Royal Bank of Scotland. Tager vi så Irland med så bliver det rigtig verdenspolitik.

  Det som man er inde på er sikkert det eneste som kan sikre stabilitet. Nemlig at sælge arvesølvet, reelt er det landets infrastruktur. Der er to købere Kina og Saudi Arabien.

  Man vægrer sig sikkert endnu engang, men når vi snart står med såvel Spanien som Italien er der ingen andre veje end at sælge til andre kulturer.

  USA ser jo heller ikke for godt ud og kan hurtigt blive tvunget til at sælge Alaska og Californien tilbage til Rusland.

 2. Af Flemming Rickfors

  -

  Jeg vil nu mene at det græske roderi er af et omfang der gør at problemet faktisk ikke er et græsk problem. Det er nok snarere kreditorerne der, uden pant i noget som helst, er klar over at hverken hovedstol eller renter kommer “lackeløsth hiem”, som Peder Laales Danske Ordsprog (nr. 12) så ærligt udtrykker det.

  Hvis jeg var en græker, og det er jeg ikke, ville jeg asfaltere vejen med gode intentioner, undlade at gøre noget som helst og lade kreditorerne indbyrdes slås om hvem der skal betale hvad og hvornår.

  Christoffer 2. var blevet luret af Den kullede Greve Gerhard 3. af Holsten og fætteren Johann 3. af Plön.

  Samme kreditorer dengang som i dag; kun det manglende pant gør forskellen.

 3. Af Knud Madsen

  -

  Tag ved lære at de gamle skolebøger.
  I min geografibog i 50erne stod der at læse: “Grækerne er dovne”.
  Det blev senere ikke tilladt at fremhæve sandheden så klart og den karakteristik blev fjernet som politisk ukorrekt.
  Desværre har vi ikke holdt os dette for øje og Grækenland kom uheldigvis med i EU. Det skulle de ikke have været, som det uansvarlige folk de er.

  Nu er det på tide at vi forlader EU, og f.eks. overlader pladsen til Island. :-)
  Min tidligere tro på EU er forduftet.

 4. Af Mik Poulsen

  -

  Höi overser at de fleste gräkere faktisk af väldigt godt ved muffen. Kör en tur i det gräske landskab og du vil som dansker blive grön af misundelse over de mange smukke villaer med tilhörende azur-blå svimmingpools.

  Men jo, på papiret er gräkerne fattige, isär den gräske stat. Den almindelige gräkers ökonomi er dog sort og pengene er gravet ned under oliventräet i baghaven. Samme oliventrä er iövrigt pustet op til 100 träer, når der skal fifles med tilskud fra EU-kasserne.

  Ved gräkenlands indträden i EU lurede gräkerne at man ved lidt fifleri kunne få sugeröret ned i EUs stötteordninger samtidig med at EURO mekanismen spändte et sikkerhedsnet ud under Gräkenland, dvs. Gräkenlands risici blev i praksis overfört til de flinke protestanter i Nordeuropa. Nu var vejen banet for at den almindelige gräker plyndrede staten (eller rettere sagt den europäiske delstat Gräkenland). Det er det som i ökonomisk teori hedder Moral Hazard.

  Taberne? De nordeuropäiske skatteydere. Igen, igen.

 5. Af Morten Andersen

  -

  Jeg ser 2 problemer som du ikke berører:

  1) hvordan skal man så forholde sig til det faktum at Grækenland er medlem af EU – og EU sætter en masse regler og begrænsninger op. Skal disse gælde eller ikke gælde i dette område?

  2) Ad samme spor: Udover åbenlyse ting som skatter, mindste lønninger, immigration osv kunne private selskaber nok også tænke sig et område uden krav til f.eks. arbejdsmiljø og det ekstrene miljø. Skal Grækenland så bare acceptere virksomhedder der slår deres medarbejdere ihjel (ok indirekte men det kan dem som dør jo være ligeglade med) og forurener (og hvad med de omgivende lande?)?

  Mvh Morten

 6. Af peder pedersen

  -

  Glem alt om redningspakker o.l.

  Grækenland må udtræde af EU samarbejdet. Ved optagelse skal der bl.a. foreligge en vis økonomi og hvis denne ødelægges pga. grov misligholdelse må landet helt naturlig udtræde af samarbejdet.

  det manglede bare.

  ps: Vi gider heller ikke at have Portugal på socialhjæp.

 7. Af Christian Lucas

  -

  Nu kan man ikke kommentere paa miltbrand artiklen, men det er da ret problematisk, at du skriver om manden der fik skylden, uden at komme ind paa, at det er stort set umuligt for en enkelt “lone nut” at smugle weaponized anthrax ud af bio-weapons afdelingen i Fort Detrick. WIRED artiklen er nok den mest dybdegående undersøgelse af miltbrand “angrebene” i mainstream pressen, men adskillige andre undersøgelser af hovdpersonen kaster kraftig tvivl over hans skyld. Det tyder på at han er blevet udnyttet og gamet af højere psykopater, lidt a la dengang det lykkede dick cheney at flyve atomvåben på tværs af USA udenom kommandostrukturen og uden tilladelse.

  Det er yderst suspekt at en så kraftig strain bliver brugt mod især venstrefløjen, men ingen vil anerkende at det var umuligt for manden at smugle så potent anthrax ud. Det giver ingen mening for folk der ved noget som helst om sikkerheden på Fort Detrick.

 8. Af Jonas Hansen

  -

  så længe staten ikke kan få økonomien til at hænge sammen, kan det da værre ligegyldigt frasælge eller udleje store landstykker. Et salg eller lignende vil bare gøre økonomien endnu dårligere næste år når indtægter mangler fra det område, lige nu forsvinder pengene ned i et sort hul.

 9. Af Claus T.

  -

  Nu har Grækenland en befolkning på knap 11 mio. indbyggere og et BNP på godt 300 mia. USD,så det er altså et temmelig stort frihandelsområde landet skal bruge, hvis det skal have nogen effekt på nationaløkonomien!
  Hovedproblemet i græsk økonomi er iøvrigt et årelangt voldsomt underskud på de offentlige finanser, hvilket har givet en statsgæld på 144% af BNP.
  Hvis man giver væsentlige dele af økonomien skattefrihed, vil det blive endnu vanskeligere at få bugt med gældsproblemet – simpelthen fordi man ingen skatter får i hus.
  Landets enorme gæld kan desværre ikke forklares med investeringer i uddannelse, infrastruktur og erhvervsudvikling. Pengene er i vidt omfang blevet brugt på en ineffektiv offentlig sektor og på ekstremt lave pensionsaldre, helt ned til 50 år!
  Den ineffektive offentlige sektor er også skyld i, at skatteligningen er rystende dårlig. Nogle skønner, at op imod 40 % af økonomien er sort, dvs. at der hverken svares moms eller indkomstskat af omsætning og fortjeneste.
  Så desværre – der er ikke noget “quick-fix” for grækerne. Man må investere i uddannelse og udvikling, effektivisere den offentlige sektor, spare hvor spares kan, og så forsøge at trøste sig med, at landet havde været meget værre stillet, hvis man ikke var med i EU.

 10. Af georg christensen

  -

  Kære “Græker”, jeg har et andet foreslag: Lad de private “finansspekulanter”, betale for deres egen “værdiløshed”.

  Værdien af deres “spekulationer”, har de forlængst opnået, og “tabet”, bare sendt videre til jeres “samfund”, fællesskabet, som på grund af grådighed, er ved at bryde sammen.

  Det er ikke kun grækerne jeg taler til, men hele “Europa”, “vogn op”, er et foreslag, som “jeg”, som udenforstående, kan “sende”. Tag det eller lad være.

 11. Af Thomas Lange

  -

  Da vi er en del der stillet dig spørgsmål du endnu ikke har forholdt dig til, så en venlig reminder fra din tidligere blog. Plukket fra forskellige indlæg.

  “@ poul Høi: Det ville klæde dig at besvare nogle af de høfligt stillede spørgsmål i denne blog f.eks.:

  “Kunne du så ikke give et eksempel på hvor danske universiteter mangler “intellektuel frimodighed og fanden-i-voldskhed”, og det kunne løses ved at ansætte D Gress.”

  “Gress’ manglende ansættelse på et dansk universitet skyldes nok snarere en manglende videnskabelig produktion. Han har skrevet mange menings- og debatbøger. Men hvornår har han sidst skrevet en peer-reviewed artikel?”

  “Mon ikke journaliststanden også ville føle standen gået for nær, hvis en journalist lykkedes med den rene fiktion i årevis, godt hjulpet af redaktør og magtapparat?”

  Og “hvis D Gress “står allerøverst på enhver indkøbsliste”, hvorfor er den eneste fastansættelse han har haft så et 2 årigt “professorat” købt af den nu lukkede John M Olin foundation, der udelukkende havde sin indtægt fra salg af våben og kemikaler, og (pænt sagt) ikke var kendt for sin redelighed ?”

  “Men ja, hvis det er rigtigt, at Gress har været udsat for en rød sammensværgelse, der systematisk har holdt ham ude af de danske universiteter, er det da en skandale, men hvor er beviserne, hvor er sandsynliggørelsen?”

  “At beskylde og viderbringe beskyldninger om “berufsverbot” er i min optik særdeles alvorligt, og kræve en uvildig undersøgelse virker direkte umuligt. Hvad skulle undersøges? Jeg mener, det ville være meget svært finde en stilling som D Gress var bedre kvalificeret til andre (eller bare kvalificeret til).”

  Samtidig ville det da være fint hvis du også ville kommentere på om du fandt D. Gress svar her på bloggen akademisk relevante eller bare forstyrrede?

  Og om du syntes at hans brug af nynazister som kilder og hans indledende løgne omkring samme har forbedret hans chancer for en ansættelse i universitetsverdenen?

  Der skal ikke mange indlæg som dette til, hvor man, tilsyneladende for at hjælpe en meningsfælle, negligerer en ægte skandale, anklager et helt felt af akademikere for nepotisme uden bare at kunne sandsynliggøre det, og bagefter er tavs, før ens troværdighed er væk.

  Og da du rent faktisk har troværdighed, har du jo også grund til at forholde dig til hvad du har skrevet.”

 12. Af Niels B. Larsen

  -

  Hjælp danskerne. Send udmeldelsen til EU.

 13. Af Christian Stricker

  -

  Endnu engang mærkværdigheder opsamlet på den anden side af atlanten.

  Lad os starte med de historiske eksempler:

  Lubeck og Hansaen.

  Med en blanding af handelstalent, teknologisk overlegenhed, sørøveri og magtanvendelse opnåde en sammenslutning af “friebyer” en dominerende magt og handelsposition i østersøområdet.
  Det tog folke-staterne (og her kan vi vist godt sige anført af DK) omkring østersøen et par århundreder at knække Hansaens magt, og motivet er jo helt åbenlyst – ingen stat kan finde sig i at en privat sammenslutning af købmænd dikterer handelspriser, handelsvilkår og tilmed bruger deres rigdom på en offensive (militær) måde for at sikre deres i forvejen begunstigede position.

  Hong kong;
  (Det er jo nærmest grinagtigt at læse PH i dag.)
  Det var sådan at vestlige lande, anført af UK, købte råopium af kineserne, forarbejdede den og solgte opiummet tilbage til et umætteligt marked af narko-kinesere. Da den kinesiske stat forsøgte at stoppe denne trafik, erklærede man (vesten) simpelthen krig og tvang ved rå magt anvendelse “de gule” til at acceptere en fortsat import af opiummet.

  Det der er ligehedstegnet mellem Hansaen og Hong kongs historie er udnyttelsen af vold for at tilvejebringe og/eller bibeholde særligt begunstigede handelsbetingelser – til egen fordel.
  Og næppe en opskrift på videreudvikling af et tilbagestående område.

  Grækenland
  Ja, det der jo nok skal til er at de sætter tæring efter næring og enten står tidligere op om morgenen eller accepterer at de er fattigere end tyskerne (man kan jo ikke stå senere op, sove et par timer til middag og hygge sig natten lang og samtidigt tro at man skal have de samme materiale goder som en tysker.)

 14. Af Niels Larsen

  -

  “KENDIS DEBAT”
  Det jo helt fantastisk med debat – “og dette her kunne være skrevet under flere af de debattører” – som Berlingske bruger på sin netavisen Uffe, Naser, Krause, Poul Høi mfl.

  Problemet er – det stort set de sammen personer der konstant – har ordret på Berlingske netavisen

  “det ved at blive noget en øjet og en tynd kop the” hvor debattøren er blevet de”rene meningsmaskiner” –
  som udtaler sig om snart sagt alt, – det hele har ikke meget med debat at gøre debattøren svare fx stort set aldrig på de kommentarer, de får på deres indlæg.

  NEj – Det hele har mere karakter af PR for den enkelte debattør og “Man får den tanke mon De selv har betalt Berlingske for spalteplads i netavisen” –
  Jeg tror hvis ikke Avisen snart ændre på formen, giver andre “ikke kendisser” ordret – så dør det ud – for man gider ikke deltage i “PR kendis debatten” – for en bestemt person

  Jeg forventer intet svar på min kommentar – det jo netdebat på berlingske netavis – tak for ordret

Kommentarer er lukket.